Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Borowski Jerzy

Jerzy Borowski, ur. 29 V 1954 w Wadowicach. Ukończył Technikum Mechaniczne tamże (1974).

1974-1986 kontroler jakości w Fabryce Samochodów Małolitrażowych w Bielsku-Białej.

Od IX 1980 w „S” w FSM.

1982-1983 członek podziemnej RKW Trzeci Szereg „S” Regionu Podbeskidzie, współorganizator druku pism podziemnych, odpowiedzialny za materiały poligraficzne, drukarz pisma RKW „Solidarność Podbeskidzia”. 5 X 1983 aresztowany, 24 XII 1983 zwolniony ze względu na stan zdrowia, w VII 1984 postępowanie umorzono na mocy amnestii; 5 I 1984 zwolniony z pracy, w V 1984 przywrócony wyrokiem Sądu Pracy. Od 1986 taksówkarz.

W IV 2007 współzałożyciel Podbeskidzkiej Grupy Ujawnić prawdę.

Do 1984 rozpracowywany przez Wydz. V WUSW w Bielsku-Białej w ramach SOR; 1984-1985 w ramach KE krypt. Delta.

Artur Kasprzykowski

Bielsko-Biała, Region Podbeskidzie

Opcje strony

do góry