Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Borowski Edward

Edward Borowski, ur. 11 III 1939 w Gdyni, zm. 4 VIII 1987 w Gorzowie Wlkp. Ukończył Liceum dla Pracujących tamże (1958).

1954-1958 pracownik NBP w Gorzowie Wlkp., 1958-1962 Zakładu Włókien Sztucznych tamże, od I 1963 Elektrowni Gorzów (następnie pn. Elektrociepłownia Gorzów).

Od IX 1980 w „S”; przewodniczący KZ w EG, wiceprzewodniczący MKZ w Gorzowie Wlkp.; IV-V 1981 delegat na I WZD Regionu Gorzów Wlkp., przewodniczący ZR, IX/X 1981 delegat na I KZD, członek KK.

13 XII 1981 internowany w Ośr. Odosobnienia w Strzebielinku, następnie w Wawrowie, Ostrowie Wlkp. (uczestnik 14-dniowej głodówki protestacyjnej), w VI 1982 zwolniony. Przyjęty do pracy w EG na gorszych warunkach. Od VI 1982 członek podziemnej RKW „S” Regionu Gorzów Wlkp., współpracownik pisma RKW „Feniks”; w XII 1982 współinicjator utworzenia Diecezjalnego Komitetu Pomocy Osobom Represjonowanym (z bp. Pawłem Sochą, ks. Witoldem Andrzejewskim, o. Arkadiuszem Cegiełką, o. Piotrem Sadownikiem, Krzysztofem Cierkońskim, Teresą Klimek, Tadeuszem Kwiecińskim, Grażyną Pytlak). Od VII 1983 na rencie. W II 1984 aresztowany, przetrzymywany w AŚ w Szczecinie, następnie w szpitalu więziennym, w VII 1984 zwolniony na mocy amnestii, następnie hospitalizowany w Gorzowie Wlkp.; 1984-1987 ponownie działacz podziemia; wielokrotnie zatrzymywany, przesłuchiwany, rewizje w mieszkaniu. Jego pogrzeb w VIII 1987 był kilkutysięczną manifestacją.

1981-1987 rozpracowywany przez Wydz. III KW MO/WUSW w Gorzowie Wlkp. w ramach SOR krypt. Skryty/SOR krypt. Faryzeusze.

 

Grażyna Pytlak

Region Gorzów Wielkopolski, Gorzów Wielkopolski

Opcje strony

do góry