Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Boruch Antoni

Boruch Antoni, ur. 2 II 1945 w Zgierzu. Ukończył LO tamże (1972).

1964–1982 ślusarz mechanik, referent ekonomiczny i kierownik działu w Zakładach Produkcji Barwników Boruta w Zgierzu.

2–3 IX 1980 uczestnik strajku okupacyjnego w zakładzie. Od IX 1980 w „S”; członek Komitetu Założycielskiego, nast. prezydium KZ; od V 1981 delegat na I WZD Regionu Ziemia Łódzka, członek Komisji Mandatowo-Wyborczej; 30 VII 1981 współorganizator marszu głodowego w Zgierzu.

14 XII 1981 współorganizator strajku w zakładzie. 1982–1989 wpółorganizator i członek podziemnej Komisji Lokalnej „S” w Zgierzu; współzałożyciel, koordynator wydawania, redaktor techn., drukarz i kolporter podziemnego pisma „Solidarność ’80”; udostępniał swoje mieszkanie na druk. Kolporter podziemnych książek i pism (m. in. łódzka „Solidarność Walcząca”, „Wolna Solidarność”, „Biuletyn Łódzki”, „CDN”, „Tygodnik Mazowsze”) w Zgierzu; zbierał składki na działalność związkową i pomoc represjonowanym. 1982–1988 uczestnik i współorganizator akcji ulotkowych, 1982 malowania haseł na murach (m.in. na kominie Boruty); 1982 współzałożyciel biblioteki wydawnictw podziemnych w Zgierzu, działającej w mieszkaniu Zbigniewa i Janiny Wiśniewskich. 3 V 1982 uczestnik demonstracji w Zgierzu. 9 V 1982 zatrzymany, 10 V internowany, przetrzymywany w Ośrodku Odosobnienia w Łowiczu, 23 VII 1982 zwolniony. 31 VIII 1982 uczestnik manifestacji w Gdańsku. 1982 kilkukrotnie przesłuchiwany. 31 XII 1982 zwolniony z pracy. 7 IV 1983 – 31 XII 1990 pracownik prywatnego zakładu Malowanie-Tapetowanie Mistrz Jan Kisiel w Grodzisku k. Łodzi. 1988 oddelegowany przez podziemną KL do współpracy z ZR Ziemia Łódzka.

IV 1989 współorganizator „S” w Zgierzu; 1989–2006 przew. MKZ Komisji Lokalnej, nast. KL/Podregionu „S” Ziemi Łódzkiej w Zgierzu, delegat na WZD Ziemi Łódzkiej. IV – VI 1989 członek KO w Zgierzu. 1990–1994 członek Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej Rady Miejskiej w Zgierzu z ramienia „S”, 1990–1998 wiceprzew. Rejonowej Rady ds. Bezrobocia i Zatrudnienia przy Urzędzie Rejonowym w Zgierzu. 1992–2006 członek ZR, Regionalnej Komisji Wyborczej, delegat na KZD. 1992 członek-założyciel porozumienia samorządowego Zgierz 2000. 1997–2002 w AWS (członek zarządu regionalnego w Łodzi). 1998–2004 członek prezydium ZR, kierownik związkowego Biura Pracy „S”. 1998–2002 radny Rady Miejskiej w Zgierzu z listy AWS. 2006–2008 świadczenia przedemerytalne, od 2008 na emeryturze.

Odznaczony Krzyżem Wolności i Solidarności (2016), Złotym Krzyżem Zasługi (2012).

VIII 1982 – X 1985 rozpracowywany przez Wydz. V KW MO w Łodzi/p. V RUSW w Zgierzu w ramach KE krypt. Laborant.

Adam Kożuchowski

Region Ziemia Łódzka, Zgierz

Opcje strony

do góry