Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Borucki Stanisław

Stanisław Borucki, ur. 10 IV 1957 w Komarowie-Osadzie k. Zamościa. Absolwent Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, kierunek historia (1980).

W VII 1980 pracownik Muzeum Ziemi Zamojskiej, od VIII 1980 Wojewódzkiego Archiwum Archiwum Archiwum, wydawnictwo założone w 1977 w Warszawie przez Jacka Arcta i Jadwigę Żelechowską we współpracy z grupą osób, które od 1974 powielały techniką fotograficzną wydawnictwa emigracyjne i ulotki (m.in. zawiadamiające o mszach rocznicowych). Działało do 1981 (do 1978 bez nazwy), w 1978 powstała formalna struktura i przyjęto nazwę. Państwowego w Zamościu.

Od X 1980 w „S”; współorganizator (z Romanem Górskim) Komitetu Założycielskiego, następnie członek KZ w WAP. X/XI 1980 zwolniony z pracy, przywrócony przez Komisję Odwoławczą ds. Pracy przy Urzędzie Wojewódzkim w Zamościu. Od 28 XI 1980 sekretarz Prezydium MKZ w Zamościu; przedstawiciel MKZ na zebraniach założycielskich i wyborczych „S” oraz Solidarności Wiejskiej w Zamościu i okolicach. W XI 1980 współzałożyciel, następnie redaktor naczelny „Zamojskiego Biuletynu Informacyjnego” (od V 1981 „Biuletyn Informacyjny NSZZ «Solidarność» Region Środkowo-Wschodni Oddział w Zamościu”). Od I 1981 wiceprzewodniczący MKZ w Zamościu, przedstawiciel MKZ Zamość (z Józefem Harasimem i Ryszardem Jabłońskim) w MKZ Regionu Środkowo-Wschodniego w Lublinie; przewodniczący Komisji Rewizyjnej przy KZ w WAP i MZZ. Od 25 VII 1981 przewodniczący Zarządu Oddziału w Zamościu; współpracownik KPN w Lublinie: m.in. udostępniał materiały poligraficzne; inicjator powołania w Zamościu Komitetu Obrony Prześladowanych za Przekonania.

12/13 XII 1981 internowany w Ośr. Odosobnienia w Krasnymstawie i Włodawie, 23 IV 1982 podczas pobytu we Włodawie aresztowany pod zarzutem kontynuowania działalności związkowej, 15 X 1982 skazany przez Sąd Rejonowy na karę grzywny z zaliczeniem aresztu na poczet kary, po wyroku internowany w Ośr. Odosobnienia w Kwidzynie, od 18 XI 1982 na przepustce.

Od 1983 na emigracji w USA.

1981-1983 rozpracowywany przez Wydz. III KW MO/WUSW w Zamościu w ramach SOS krypt. Misjonarze; 1985-1989 przez Wydz. II WUSW w Zamościu w ramach KE krypt. Bystry.

Marcin Dąbrowski

Zamość, Region Środkowo-Wschodni

Opcje strony

do góry