Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Borula Andrzej

Andrzej Borula, ur. 15 I 1942 w Zeglicach, zm. 24 IV 1993. Wykształcenie średnie, technik mechanik.

Wieloletni pracownik Zakładów Urządzeń Przemysłowych w Nysie, zatrudniony jako kontroler jakości, następnie pracownik działu planowania i przygotowania produkcji.

Od IX 1980 w „S”; członek KZ przy ZUP, w 1981 delegat na I WZD Regionu Śląsk Opolski, od VII 1981 członek ZR.

Po 13 XII 1981 współorganizator konspiracyjnej działalności związkowej wśród załogi ZUP, jednej z najaktywniejszych w tym czasie na terenie Opolszczyzny. Członek ścisłego kierownictwa konspiracyjnej Tymczasowej Komisji Zakładowej przy ZUP. Współorganizator zbierania składek związkowych na rzecz podziemnej „S”, obok Władysława Pytlarza główny organizator podziemnej działalności wydawniczo-kolportażowej w środowisku ZUP. Główny autor tekstów drukowanych w piśmie „Odmiennym Zdaniem”. Od II 1985 zatrudniony w Zakładzie Wychowawczym w Nysie.

9 II 1983 – 14 IX 1984 rozpracowywany przez p. V/VI KM MO/RUSW w Nysie w ramach SOR krypt. Waleczni, zdjęto z ewidencji 24 X 1984; do 18 II 1987 przez RUSW w Nysie w ramach SOR krypt. Samorządni.

 

Zbigniew Bereszyński

Region Śląsk Opolski, Nysa

Opcje strony

do góry