Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Borzyszkowski Marian

Marian Borzyszkowski, ks., ur. 31 VII 1936 w Zblewie k. Starogardu Gdańskiego, zm. 21 IX 2001 w Olsztynie. Ukończył Wyższe Seminarium Duchowne Hosianum w Olsztynie (1958). W 1967 doktorat z filozofii, w 1972 habilitacja, od 1987 prof. nadzw.

Od 1962 wykładowca filozofii i metafizyki w Hosianum, Warmińskim Wyższym Studium Katechetycznym w Gietrzwałdzie, Studium Teologii dla Świeckich w Olsztynie oraz na Wydz. Teologii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego; 1968-1970 stypendysta Fundacji Humboldta w Monachium; od 1975 dyr. Biblioteki Diecezjalnej, od 1983 Archiwum Archiwum Archiwum, wydawnictwo założone w 1977 w Warszawie przez Jacka Arcta i Jadwigę Żelechowską we współpracy z grupą osób, które od 1974 powielały techniką fotograficzną wydawnictwa emigracyjne i ulotki (m.in. zawiadamiające o mszach rocznicowych). Działało do 1981 (do 1978 bez nazwy), w 1978 powstała formalna struktura i przyjęto nazwę. Archidiecezjalnego w Olsztynie, 1981-1997 wicedyrektor Warmińskiego Instytutu Teologicznego Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie. W l. 70. i 80. redaktor „Studiów Warmińskich” i „Warmińskich Wiadomości Diecezjalnych”. W 1979 założyciel Instytutu Kultury Chrześcijańskiej im. Jana Pawła II w Olsztynie.

Po 13 XII 1981 jako jeden z pierwszych uczestniczył w akcjach pomocy dla internowanych regionu warmińsko-mazurskiego; duszpasterz kobiet osadzonych w Ośr. Odosobnienia w Gołdapi. W l. 80. inicjator Tygodni Kultury Chrześcijańskiej w Olsztynie.

Kanonik rzeczywisty Kapituły Warmińskiej.

Paweł Warot

Region Warmińsko-Mazurski, Olsztyn

Opcje strony

do góry