Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Borzyszkowski Jan Sylwester

Jan Sylwester Borzyszkowski, ks., ur. 24 XII 1930 w Nakle k. Bytowa. zm. 25 VI 2014 w Koszalinie. Absolwent Wyższego Seminarium Duchownego w Gorzowie Wielkopolskim, 1958 święcenia kapłańskie.

1958–1961 wikariusz w parafii Chrystusa Króla w Kołczygłowach k. Bytowa, 1961–1964 w parafii św. Jadwigi Śląskiej w Krośnie Odrzańskim, 1964–1970 w rektoracie Podwilcze, 1970–1974 administrator w parafii św. Andrzeja Boboli w Gościnie, 1974–1979 w parafii Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Świdwinie, 1 VI 1979 – 2 VII 1995 proboszcz w parafii katedralnej św. Józefa w Koszalinie, sędzia Sądu Biskupiego Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej.

Od IX 1980 kapelan „S” w Koszalinie.

14 XII 1981 zatrzymany za kazanie wygłoszone po wprowadzeniu stanu wojennego, tego samego dnia zwolniony. Od XI 1982 członek Biskupiego Kołobrzesko-Koszalińskiego Komitetu Pomocy Osobom Pozbawionym Wolności i ich Rodzinom w Koszalinie, odprawiał msze za Ojczyznę, kilkakrotnie zatrzymywany, m.in. 31 VIII 1982 po demonstracjach przed katedrą w Koszalinie. 22 IX 1982 wojewoda koszaliński podjął nieudaną próbę usunięcia go z parafii. Zaangażowany w pracę KIK, 1980–1989 organizator Tygodni Kultury Chrześcijańskiej, współorganizator Duszpasterstwa Akademickiego i Duszpasterstwa Ludzi Pracy Duszpasterstwa Ludzi Pracy Duszpasterstwa Ludzi Pracy, struktury kościelne, faktycznie posiadające charakter stowarzyszeń, których celem było wzmocnienie moralne i rozwój duchowy pracujących, a także pobudzenie ich do aktywności w życiu zawodowym i społecznym. Ich działalność nie zawsze była całkowicie jawna. Pierwsze DLP powstały w 1973, szczególny rozkwit tych struktur, często przy współudziale laikatu, nastąpił w okresie stanu wojennego i delegalizacji „S”, co wynikało z bieżących potrzeb – głównie pomocy internowanym działaczom związku, ale także np. potrzeby wspólnotowości czy dalszego samokształcenia po zawieszeniu działalności kursów organizowanych w ramach tzw. Uniwersytetu Latającego. Zazwyczaj opiekunami duszpasterstw byli księża diecezjalni: proboszczowie albo delegowani do tej pracy wikariusze, np. Jerzy Popiełuszko, który od I 1979 pełnił posługę jako duszpasterz średniego personelu medycznego w archidiecezji warszawskiej. Jednym z prężniej działających DLP kierował w parafii św. Maksymiliana w nowohuckich Mistrzejowicach ks. Kazimierz Jancarz, który organizował tam m.in. czwartkowe Msze za Ojczyznę. Z duszpasterstwem tym był związany ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski. Często opiekę nad DLP sprawowali także księża zakonnicy. DLP przede wszystkim pogłębiały świadomość chrześcijańską; ich członkowie poznawali katolicką naukę społeczną, papieskie encykliki, aktualności z życia gospodarczego i społecznego. W ramach DLP organizowano od 1982 Ogólnopolską Pielgrzymkę Ludzi Pracy, która w 3. sobotę i niedzielę IX każdego roku wyruszała (i wyrusza) na Jasną Górę. DLP organizowały pielgrzymki także do innych miejsc kultu religijnego. Choć wszystkie one miały charakter religijny, pozwalały zarazem pracownikom, szczególnie tym zrzeszonym w „S”, na zamanifestowanie jedności i starań w walce o wolność, godność człowieka pracy i prawa pracownicze. Przeciwko DLP protestowały niejednokrotnie władze państwowe, traktując ich działalność jako zagrożenie w sferze wpływu na środowiska robotnicze. DLP prowadziły ponadto działalność samokształceniową, budowały poczucie wspólnoty w kręgu wartości chrześcijańskich, wywierały pozytywny wpływ na życie religijne, społeczne, rodzinne, zawodowe i polityczne. przy parafii katedralnej Niepokalanego Poczęcia NMP w Koszalinie; organizator pomocy charytatywnej. 1990 –1995 dyr. Caritas Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej.

Od 1995 na emeryturze.

Odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (2007).

28 II 1963 – 5 II 1964 rozpracowywany przez KP MO w Człuchowie w ramach SO krypt. Mąciciele.

 

Rafał Marciniak

Region Pobrzeże, Koszalin

Opcje strony

do góry