Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Borzęcki Andrzej

Andrzej Borzęcki, ur. 1 VI 1932 we Lwowie, zm. 27 X 2003 w Krakowie. Absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, Wydz. Filologii Polskiej (1955) oraz Uniwersytetu Łódzkiego, Wydz. Prawa (1962).

1952–1956 członek ZMP, 1957–1960 ZMS, 1957–1976 ZNP.

1955 tłumacz (z franc.) w Polskim Komitecie Organizacyjnym V Światowego Festiwalu Młodzieży w Warszawie. Od 1974 redaktor w Państwowym Wydawnictwie Naukowym w Krakowie.

Od IX 1980 w „S”, współinicjator powstania „S” w PWN, przew. KZ. 15 IX 1980 delegat krakowskich wydawnictw (Wydawnictwo Literackie, PWM, PWN, Ossolineum, Znak) na zebranie założycielskie MKZ „S”, członek Sekcji Informacji MKZ, nast. szef Sekcji Programowej. Od 15 X 1980 kierownik Sekcji Programowej MKZ Małopolska. 1980–1981 członek redakcji „Gońca Małopolskiego”, 1981 w redakcji „Biuletynu OPSZ” (Ośrodka Prac Społeczno-Zawodowych). VII 1981 delegat na I WZD Regionu Małopolska, członek Prezydium ZR, kierownik Sekcji Programowej, odpowiedzialny za współpracę ZR z NZS, „S” RI, „S” Rzemiosła Indywidualnego; delegat na I KZD. 1981 ekspert i doradca z ramienia ZR w czasie strajków studenckich na UJ.

13 XII 1981–5 III 1982 internowany, osadzony w Ośr. Odosobnienia w Nowym Wiśniczu i Załężu k. Rzeszowa. Od 8 III 1982 ponownie pracownik PWN.

6 VII 1981–27 VIII 1982 rozpracowywany przez Wydz. III/Wydz. V KW MO/WUSW w Krakowie w ramach SOS krypt. Redaktor.

Ewa Zając-Goleń|Monika Komaniecka-Łyp

Kraków, Region Małopolska

Opcje strony

do góry