Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Bożek Stanisław

Stanisław Bożek, ur. 20 I 1946 w Różankach k. Gorzowa Wlkp. Ukończył Technikum Włókiennicze dla Pracujących w Gorzowie Wlkp. (1965).

1962-1971 pracownik Zakładów Przemysłu Jedwabniczego Silwana tamże, mistrz tkacki, 1966-1968 zasadnicza służba wojskowa, od 1971 właściciel gospodarstwa rolno-ogrodniczego w Kuźniku k. Międzyrzecza.

Od IX 1980 zaangażowany w organizację „S” RI w woj. gorzowskim (we współpracy m.in. z Tadeuszem Kołodziejskim i Edwardem Borowskim z MKZ „S” i rolnikami: Andrzejem Szają, Ryszardem Andrzejewskim, Tadeuszem Traczem); członek Wojewódzkiego Komitetu Założycielskiego „S” RI, organizator struktur gminnych na terenie woj., wiceprzewodniczący Gminnego Zarządu w Międzyrzeczu; członek Ogólnopolskiego Komitetu Założycielskiego „S” RI w Warszawie.

Po 13 XII 1981 zatrzymany, przetrzymywany w ZK w Wawrowie k. Gorzowa Wlkp., następnie internowany w Ośr. Odosobnienia w Głogowie, zwolniony 23 II 1982. Po wyjściu organizator pomocy żywnościowej rolników dla rodzin osób internowanych i aresztowanych z woj. gorzowskiego; od VI 1982 współpracownik RKW w Gorzowie Wlkp.; kolporter podziemnych wydawnictw w środowisku rolników, zaangażowany w organizację gorzowskiego Radia „S” w Międzyrzeczu; działacz Duszpasterstwa Rolników Duszpasterstwa Rolników Duszpasterstwa Rolników, powstały w okresie stanu wojennego z potrzeby pogłębienia wzajemnych kontaktów pomiędzy działaczami „S” RI a duchowieństwem. Pierwsze rozmowy z hierarchią podjęła grupa działaczy „S” RI z woj. stołecznego warszawskiego. W V 1982, za zgodą bp. Władysława Miziołka, została odprawiona w archikatedrze św. Jana msza św. w 1. rocznicę rejestracji „S” RI. Msze św. o podobnym charakterze odbywały się późn. rokrocznie, skupiając coraz większą liczbę ludzi chcących m.in. zamanifestować w ten sposób wolę reaktywowania „S” RI. Warszawskie środowisko „S”, zachęcone powodzeniem tej idei, 5 IX 1982 zorganizowało razem ze stroną kościelną na Jasnej Górze dożynki o charakterze religijno-patriotycznym z udziałem ok. 300 tys. rolników. 18 XI 1982 prymas Józef Glemp przyjął warszawską grupę działaczy i doradców związku, którzy m.in. prosili go o ustanowienie stałych form duszpasterstwa dla rolników. 2 XII 1982 Konferencja Episkopatu Polski utworzyła Komisję Episkopatu Polski ds. Duszpasterstwa Rolników, Ogólnopolskie Duszpasterstwo Rolników, w diecezjach ustanowiła jego referentów diecezjalnych i dekanalnych. Przew. Komisji został bp Jan Gurda. Celem DR było przede wszystkim pogłębianie życia religijnego rolników, wiele wysiłku wkładano w odrodzenie moralne wsi, podkreślenie godności i wartości pracy rolników. Duszpasterze pomagali w samokształceniu i pracy oświatowej, organizowali życie kulturalne, działalność oświatową, akcje na rzecz dobra wspólnego (pomoc w gospodarstwie, porady prawne itp.), rekolekcje, dni skupienia itd. Istnienie DR spotkało się z nieprzychylną reakcją władzy, która zarzucała Kościołowi, że w ten sposób dąży do reaktywowania „S” RI. (we współpracy z ks. Eugeniuszem Jankiewiczem, Edwardem Lipcem, Kazimierzem Hukiewiczem z Klenicy k. Zielonej Góry); współpracownik Duszpasterstwa Ludzi Pracy w Gorzowie Wlkp.; współorganizator inicjatyw podejmowanych przez te środowiska na rzecz represjonowanych, m.in. zaopatrzenia w żywność kolonii letniej dla dzieci w Barlinku przez Diecezjalny Komitet Pomocy Osobom Represjonowanym; od 1985 organizator letniego wypoczynku w okolicach Międzyrzecza dla rodzin działaczy opozycji z Wrocławia i Poznania (pole namiotowe na prywatnym terenie, zaopatrzenie w żywność). Od 1984 zaangażowany w organizowanie przez Duszpasterstwo Rolników zimowych spotkań w Rokitnie z udziałem wybitnych prelegentów ze świata nauki i polityki, organizator wyjazdów autokarowych na Msze za Ojczyznę do Gdańska, Wrocławia i Poznania połączone ze spotkaniami z działaczami opozycji.

1989-1991 poseł RP z listy KO „S” z Gorzowa Wlkp., członek OKP, w Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa. W l. 90. członek ZChN, nast. Stronnictwa Konserwatywno-Ludowego. Zaangażowany w działalność charytatywną na rzecz międzyrzeckiej społeczności.

 

Grażyna Pytlak

Region Gorzów Wielkopolski, Gorzów Wielkopolski

Opcje strony

do góry