Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Bożko Romuald

Romuald Bożko, ur. 5 X 1947 w Raciborowicach, woj. lubelskie. Ukończył Technikum Ekonomiczne w Olsztynie (1968) oraz Policealne Studium Dziennikarskie w Katowicach (2001).

1968-1971 komendant w Komendzie Śląskiego Hufca OHP. 1971-1981 pracownik KWK Moszczenica w Jastrzębiu-Zdroju jako pomoc dołowa, od 1973 starszy specjalista ekonomiczny. 1968-1971 w PZPR.

Od IX 1980 w „S”; przewodniczący Komisji Oddziałowej w administracji KWK Moszczenica, od II 1981 przewodniczący KZ.

13 XII 1981 organizator strajku okupacyjnego w KWK Moszczenica. 18 XII 1981 zatrzymany, podczas przesłuchania w KM MO w Jastrzębiu-Zdroju pobity do nieprzytomności, internowany w Ośr. Odosobnienia w Jastrzębiu-Szerokiej, następnie w Katowicach, 29 XII 1981 aresztowany, przetrzymywany w AŚ w Katowicach, 5 II 1982 wyrokiem Sądu Śląskiego Okręgu Wojskowego we Wrocławiu na sesji wyjazdowej w Katowicach skazany na 2 lata więzienia w zawieszeniu na 5 lat; zwolniony z pracy, VIII 1982 – 1989 ślusarz w parafii NMP Matki Kościoła w Jastrzębiu-Zdroju. Od III 1982 wydawca, redaktor, drukarz podziemnego pisma „GROS – Górniczy Ruch Oporu Solidarność”. 29 XI 1982 internowany w Ośr. Odosobnienia w Katowicach, 10 XII 1982 aresztowany; przetrzymywany w AŚ w Katowicach, 10 I 1983 wyrokiem Sądu Śląskiego Okręgu Wojskowego we Wrocławiu na sesji wyjazdowej w Katowicach uniewinniony. Od 1983 członek podziemnej RKW, przewodniczący Delegatury Jastrzębskiej; wydawca i redaktor naczelny podziemnego pisma „Ość”; od 1984 członek podziemnej KKK Górnictwa. W 1985 z rodziną zmuszony do opuszczenia zakładowego mieszkania. W II 1988 uczestnik Zgromadzenia Działaczy „S” Regionu Śląsko-Dąbrowskiego w Łączy. W VIII 1988 po wyjściu ze szpitala dołączył do strajkujących w KWK Moszczenica, uczestnik 3-dniowego strajku pod ziemią, następnie członek sztabu wspomagającego strajki, znajdującego się w kościele NMP Matki Kościoła w Jastrzębiu-Zdroju; w 1988 wydawca podziemnego „Moszczenickiego Informatora Solidarności MIS”. W II 1989 uczestnik II Zgromadzenia Działaczy „S” Regionu Śląsko-Dąbrowskiego w Ustroniu, członek Komisji Rewizyjnej RKW.

1 IV 1990 przywrócony do pracy w KWK Moszczenica, 1990-1995 przewodniczący KZ „S”, 1995-1998 członek KZ KWK Jas-Mos (połączone KWK Jastrzębie i Moszczenica). 1990-1995 członek Prezydium i rzecznik prasowy MKK „S” w Jastrzębskiej Spółce Węglowej SA. IV 1998 – XII 2001 redaktor naczelny tygodnika samorządowego „Jastrząb” w Jastrzębiu-Zdroju, od 2002 wydawca i redaktor naczelny czasopisma „Nowe Jutro”, od 2003 redaktor nacz. miesięcznika „Jasienica”.

Odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski (2007).

Do 3 XI 1982 rozpracowywany przez Wydz. V-2 KW MO w Katowicach w ramach SOR krypt. Rondo; 1983 – 24 IV 1987 przez Wydz. V-2 WUSW w Katowicach w ramach SOR krypt. Klecha; 1987 – 7 XI 1989 przez Inspektorat II WUSW w Katowicach w ramach SOR krypt. Struktura.

 

Przemysław Miśkiewicz

Region Śląsko-Dąbrowski, Jastrzębie-Zdrój

Opcje strony

do góry