Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Braczkowski Roman

Roman Braczkowski, ur. 6 IX 1948 w Łodzi. Ukończył Technikum Łączności nr 1 w Łodzi (1969).

W 1969 pracownik Przedsiębiorstwa Robót Telekomunikacyjnych w Łodzi, 1969-1971 zasadnicza służba wojskowa, 1971-1972 pracownik Zakładu Energetycznego Łódź-Województwo w Łodzi, 1973-1983 Zakładu Doświadczalnego przy Zakładach Urządzeń Klimatyzacyjnych i Automatyki Przemysłu Lekkiego Uniprot tamże.

Od IX 1980 w „S”, sekretarz Komitetu Założycielskiego, od XI 1980 wiceprzewodniczący KZ w Uniprocie.

15 XII 1981 przewodniczący KS w Zakładach Urządzeń Elektrycznych Zeltech w Łodzi, 16 XII 1981 zatrzymany i przesłuchiwany. Od 1982 kolporter podziemnego pisma „Tygodnik Mazowsze”. W IV 1982 skazany przez kolegium ds. wykroczeń na karę grzywny w wysokości 3 tys. zł za demonstracyjne noszenie znaczka „S” na terenie Uniprotu; 1982-1985 wielokrotnie przesłuchiwany. 1982-1983 uczestnik demonstracji w Łodzi z okazji 1 V i rocznicy 31 VIII, współzałożyciel podziemnej łódzkiej struktury Kierownicza Grupa Akcji Konspiracyjnej, organizator działalności wydawniczej, redaktor techniczny pisma podziemnego KGAK „Akcja Konspiracyjna”; 1982-1988 organizator szkoleń (od 1985 również na prośbę Ryszarda Kostrzewy) w zakresie technik drukarskich dla działaczy grup podziemnych w Łodzi, m.in. drukarzy pism „Głos Łodzi” i „Wolna Solidarność”, działaczy ze Śląska i Zduńskiej Woli; od 1983 redaktor techniczny odpowiedzialny za przygotowanie do druku podziemnego pisma „Prześwit”; 1983-1985 współpracownik podziemnej łódzkiej struktury Międzyzakładowego Komitetu Porozumiewawczego „S” w zakresie przygotowania do druku i redakcji technicznej pisma MKPS „Solidarni. Wiadomości Wojenne”; 1983-1987 współorganizator Bractwa Trzeźwości przy parafii św. Teresy w Łodzi. 1983-1988 pracownik prywatnego zakładu Zekom w Łodzi, 1988-1995 Skierniewickiego Przedsiębiorstwa Innowacyjno-Produkcyjnego Inprot w Skierniewicach, 1990-1995 wiceprezes. 22 II 1989 współorganizator spotkania działaczy „S” z Lechem Wałęsą w Hali Sportowej Łódzkiego Klubu Sportowego.

1989-1991 członek Wojewódzkiego KO w Łodzi, w 1990 sekretarz. Od 1995 właściciel Zakładu Usługowo-Produkcyjnego Spectrokolor w Łodzi.

Wyróżniony odznaką Zasłużony Działacz Kultury (2001), medalem O Niepodległość Polski i Prawa Człowieka 13 XII 1981 – 4 VI 1989 (2002).

1983-1988 rozpracowywany przez Wydz. III KW MO/WUSW w Łodzi w ramach SOS/SOR krypt. Redakcja/Ośmiornica.

 

Tomasz Czarnecki

Region Ziemia Łódzka, Lodz

Opcje strony

do góry