Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Bradel Zdzisław

Zdzisław Bradel, ur. 21 VI 1950 w Gdańsku. W l. 70. student Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Wydział Nauk Humanistycznych.

Poeta, publicysta w prasie katolickiej, członek Koła Młodych Literatów oddziału ZLP w Lublinie. 1976-1977 uczestnik akcji pomocy represjonowanym robotnikom Radomia. 1977-1979 współredaktor „Spotkań. Niezależnego pisma młodych katolików”, autor (pod ps.) m.in. ''Rozważań ewangelicznych''. 21-27 V 1979 uczestnik głodówki protestacyjnej w bazylice Matki Boskiej Piekarskiej w Piekarach Śl. (z Kazimierzem Świtoniem) przeciwko wykreśleniu tej miejscowości z trasy pielgrzymki Jana Pawła II. W III 1980 uczestnik akcji na rzecz bojkotu wyborów do Sejmu PRL w Lublinie. Od 1980 członek RMP.

W 1981 współredaktor niezależnego „Biuletynu Informacyjnego NSZZ RI «Solidarność» Region Środkowo-Wschodni” oraz „Biuletynu Informacyjnego NSZZ «Solidarność» Regionu Środkowo-Wschodniego”, w XI 1981 redaktor nacz. Prelegent Wszechnicy Związkowej, od IX 1981 kierujący Wszechnicą Ludową.

3 I 1982 internowany w Ośr. Odosobnienia w Iławie, zwolniony 10 II 1982. IX [lub X] 1982 – XII 1982 [lub I 1983] przewodniczący podziemnego TZR Środkowo-Wschodniego w Lublinie. W 2. połowie l. 80. zaangażował się w działalność w ruchu Komunia i Wyzwolenie (Comunione e Liberazione) w Polsce.

Po 1989 m.in. redaktor „Ładu. Katolickiego Tygodnika Społecznego”, „Głosu”, „Przeglądu Katolickiego”, gazety branżowej „Poczta Polska”. 1992-1993 doradca wicepremiera Pawła Łączkowskiego. 1994-1998 radny Miasta Otwocka, 1996-1998 przewodniczący Rady Miejskiej; 1998-2002 radny Powiatu Otwockiego; rzecznik prasowy Urzędu Miasta Otwocka. Po 1990 działacz Partii Chrześcijańskich Demokratów, Ruchu Odbudowy Polski, Zjednoczenia Chrześcijańsko-Narodowego.

Małgorzata Choma-Jusińska

Lublin, Region Środkowo-Wschodni

Opcje strony

do góry