Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Brajbisz Tadeusz Czesław

Tadeusz Czesław Brajbisz, ur. 25 VI 1948 w Wyszkowie. Ukończył Technikum Elektroniczne w Zalesiu Dolnym (1968).

1968–1982 konserwator urządzeń w Zakładach Elektronowych Lamina w Piasecznie.

Od IX 1980 w „S”; 1980–1981 członek KZ, przew. sekcji kulturalno-oświatowej.

14 XII 1981 członek KS w Laminie, 14 XII 1981 – V 1982 TKZ w Laminie; III 1982 uczestnik zawieszenia transparentu „S” na linii wysokiego napięcia w Piasecznie, 13 V 1982 współorganizator strajku w Laminie. 15 V 1982 internowany, przetrzymywany w Ośrodku Odosobnienia w Warszawie-Białołęce, 13 VII zwolniony. I 1983 zwolniony z pracy, pracownik firmy Scanproduct. Przywrócony do pracy w Laminie po odwołaniu do Terenowej Komisji Odwoławczej ds. Pracy, nast. do Sądu Pracy (nie podjął jej w geście solidarności z in. zwolnionymi i nieprzywróconymi do pracy). 1983–1984 pracownik fizyczny w gospodarstwie ogrodniczym w Bielawie, 1984–1986 preser w prywatnym zakładzie produkcyjnym w Piasecznie, 1987 konserwator w GS Samopomoc Chłopska w Górze Kalwarii; 1986–2000 własna działalność gospodarcza.

1994–1998 członek Rady Sołeckiej w Zalesiu Górnym. 2000–2002 zawieszona działalność gospodarcza; 2002–2008 konserwator obiektu sportowego w Klubie Sportowym Piaseczno. Od 2008 na emeryturze.

14 I 1983 – 18 V 1985 rozpracowywany przez Wydz. III Dep. V MSW w ramach SOR krypt. Profesor.

 

Anna Grażyna Kister

Opcje strony

do góry