Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Brandeburg Jan

Jan Brandeburg, ur. 25 XII 1951 w Sławnikowicach k. Zgorzelca. Ukończył wieczorowe Technikum Elektromechaniczne we Wrocławiu (1978).

1974-1988 robotnik w Zakładach Metalowych Pilmet we Wrocławiu. 25 VI 1976 uczestnik kilkugodzinnego strajku w Pilmecie.

Od IX 1980 w „S”; członek KZ w Pilmecie.

15-17 XII 1981 współorganizator strajku w zakładzie, następnie działacz podziemia. 23 IV 1982 zatrzymany, przetrzymywany w AŚ we Wrocławiu, 28 IV 1982 internowany w Ośr. Odosobnienia w Nysie, 12 VI 1982 zwolniony ze względu na stan zdrowia. 1982-1983 uczestnik akcji ulotkowych w Pilmecie; kolporter wydawnictw RKS i Solidarności Walczącej oraz podziemnego pisma zakładowego „Iskra Wolności”. Kilkanaście razy zatrzymywany na 48 godz. przed zapowiadanymi manifestacjami i świętami narodowymi, wielokrotnie przesłuchiwany. Od 1988 na etacie związkowym, od XI 1988 przewodniczący Tymczasowego Komitetu Organizacyjnego w Pilmecie; działacz struktur Tymczasowego Komitetu Wykonawczego Sieci skupiającej większe zakłady Wrocławia.

W 1989 członek KO. Od IV 1989 przewodniczący Komisji Tymczasowej „S”, 1989-1998 przewodniczący KZ w ZM Pilmet, po 1998 członek Zarządu. 1993-1997 członek ZR Dolny Śląsk, w Komisji Interwencji oraz Funduszu Pomocy Bezrobotnym. 2004-2006 prezes Zarządu Palmet Tools, od 2006 prezes Zarządu Wrometu (obie spółki wyodrębnione z Pilmetu).

Odznaczony Krzyżem Wolności i Solidarności (2014).

Maciej Olejniczak

Region Dolny Śląsk, Wrocław

Opcje strony

do góry