Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Brenk Eugeniusz

Eugeniusz Brenk, ur. 24 XI 1934 w Brodach k. Nowego Tomyśla, zm. 8 XI 2015 w Gdańsku. Ukończył ZSZ Budowy Okrętów w Gdańsku (1952).

1949–1954 ślusarz w Gdańskiej Stoczni Remontowej, 1954–1984 ślusarz okrętowy, monter ślusarski wyposażenia okrętowego w Stoczni Gdańskiej.

W XII 1970, 25 VI 1976 i w VIII 1980 uczestnik strajku w stoczni. Od IX 1980 w „S”; członek Komitetu Założycielskiego na Wydz. M-1, od II 1981 przew. Komisji Wydziałowej, członek KZ.

14–16 XII 1981 i 11–12 X 1982 uczestnik strajków w stoczni. I 1982–1988 współzałożyciel, członek TKZ; odpowiedzialny m.in. za druk i kolportaż pisma TKZ „Rozwaga i Solidarność”, 1982–1984 zbierał składki na wydz. m.in. na prowadzenie działalności związkowej oraz pomoc rodzinom osób represjonowanych, kontaktował się z ukrywającymi się działaczami „S” (m.in. Bogdanem Lisem i Bogdanem Borusewiczem). 8 XII 1983 zatrzymany, 9 XII 1983 aresztowany, osadzony w AŚ w Gdańsku. 8 III 1984 zwolniony z pracy. 19 III 1984 zwolniony z aresztu. 11 V 1984 Sąd Rejonowy w Gdańsku umorzył postępowanie. Do I 1985 bez zatrudnienia. 1985–1990 monter maszyn i urządzeń okrętowych w Stoczni Bałtyk Spółdzielni Remontowej w Gdańsku.

1990 monter końcowego wyposażenia statku, ślusarz okrętowy w Stoczni Gdańskiej. Od 1990 członek Komisji Wydziałowej. Od 1990 na emeryturze. Od 1994 członek Stowarzyszenia Osób Represjonowanych Godność w Gdańsku, od 2003 Stowarzyszenia Solidarni z Kolebki tamże.

Odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski (2008), Złotym Krzyżem Zasługi (1980), wyróżniony odznaką Zasłużony Działacz Kultury (2001).

15 X 1982 – 21 IX 1989 rozpracowywany przez Wydz. V KW MO/WUSW w Gdańsku w ramach SOR krypt. Kompania.

Arkadiusz Kazański

Opcje strony

do góry