Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Breliński Marek

Marek Breliński, ur. 3 II 1950 w Żaganiu. Ukończył Technikum Mechanizacji Rolnictwa we Wrocławiu (1970).

W III 1968 i XII 1970 uczestnik protestów społecznych, przesłuchiwany. 1970-1974 maszynista chłodniczy w Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Kaliszu, 1974-1976 mechanik w przedsiębiorstwie Rembet tamże, od 1976 brygadzista w Zakładach Gazowniczych w Kaliszu, 1979-1980 mąż zaufania w związku zawodowym tamże; od XII 1980 na rencie.

Od X 1980 w „S”, współinicjator i przewodniczący Komitetu Założycielskiego w ZG, od XI 1980 wiceprzewodniczący KZ. W 1981 zatrudniony na umowę-zlecenie w Dziale Poligrafii MKZ „S” w Kaliszu, od VII 1981 w drukarni ZR Wielkopolska Południowa m.in. przy druku pism niezależnych „NSZZ «Solidarność». Pismo MZK NSZZ «Solidarność» Województwa Kaliskiego”, „Wiadomości Dnia”, „Gazeta Zjazdowa” oraz wielu książek i broszur, m.in. ''Folwark zwierzęcy'' George’a Orwella, ''Kurier z Warszawy'', ''Katyń'' Jana Nowaka-Jeziorańskiego; współodpowiedzialny za kolportaż, m.in. publikacji niezależnego wydawnictwa NOWa, ZR Gdańskiego i ZR Mazowsze (we współpracy m.in. z Markiem Sroką, Ryszardem Grzelińskim, Tadeuszem Wolfem, Henrykiem Guzielakiem, Jerzym Jurkiewiczem, Wojciechem Kościelniakiem, Czesławem Kurzajewskim); 19 XI 1981 współzałożyciel i członek KOWzP w Kaliszu; 21-22 XI 1981 uczestnik akcji plakatowania miasta, podczas której (z H. Guzielakiem i Henrykiem Piwowarczykiem) namalował farbą olejną na gmachu sądu w Kaliszu napis „Przywrócić godność prawu”; przesłuchiwany na komendzie MO w Kaliszu przy ul. Jasnej.

14 XII 1981 uczestnik akcji przeniesienia dokumentów i pieniędzy z siedziby ZR do klasztoru oo. Jezuitów w Kaliszu; od II 1982 współpracownik podziemnego Tymczasowego Komitetu Koordynacyjnego „S” Wielkopolska Płd., drukarz, kolporter ulotek i pism podziemnych, m.in. „Społeczeństwu do Przemyślenia”, „Tygodnika Mazowsze”, „Z dnia na dzień”; druki umieszczał w niewielkich ilościach m.in. na klatkach schodowych i w bramach kamienic (we współpracy m.in. z Januszem Pietkiewiczem, H. Piwowarczykiem, Janem Gawineckim, Małgorzatą Piotrowską, Małgorzatą i Andrzejem Węgrzynami, Krystyną Langą i Lucyną Prylinską); 1982-1983 współpracownik Komitetu Pomocy Osobom Pozbawionym Wolności i ich Rodzinom przy klasztorze oo. Jezuitów w Kaliszu (dostarczał paczki żywnościowe m.in. Janowi Marciniakowi, rodzinie Pietkiewiczów i Andrzejowi Gajewskiemu).

W 1989 pracownik Działu Poligrafii TZR „S” Wielkopolska Płd., 1990-1996 ZR, drukarz m.in. pism „Wiadomości Dnia” i „Kolec” (z Piotrem Sową, J. Marciniakiem, Wojciechem Lewickim, Anną Binder). 1989-1996 przewodniczący Komisji Rewizyjnej „S” w Zakładach Gazowniczych, 1990-1992 delegat na II WZD Regionu Wielkopolska Płd.

Od 5 II 1982 rozpracowywany przez Wydz. V KW MO w Kaliszu w ramach SOS krypt. Mur.

 

Grażyna Schlender

Region Wielkopolska Południowa, Kalisz

Opcje strony

do góry