Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Broda Jarosław

Jarosław Broda, ur. 25 II 1956 w Bystrzycy Kłodzkiej. 1975-1980 student Uniwersytetu Wrocławskiego, kierunek polonistyka; absolwent Polsko-Amerykańskiego Studium Komunikacji Społecznej Central Connecticut State University we Wrocławiu (1993).

1976-1980 współpracownik KOR, następnie KSS KOR, kolporter wydawnictw niezależnych (książki NOWej, „Biuletyn Informacyjny” KOR/KSS KOR). XII 1977 – 1980 współorganizator, działacz SKS we Wrocławiu, 1977-1980 współredaktor i wydawca niezależnych literackiej Biblioteki Agory i Warsztatów Literackich Filologów. Wielokrotnie zatrzymywany na 48 godz. i przesłuchiwany. 7-17 V 1980 w kościele św. Krzysztofa w Podkowie Leśnej uczestnik głodówki solidarnościowej z głodującymi w więzieniu Mirosławem Chojeckim i Dariuszem Kobzdejem oraz w proteście przeciwko przetrzymywaniu w więzieniach działaczy opozycji. 1979-1981 członek Koła Młodych przy wrocławskim oddziale ZLP.

26-31 VIII 1980 uczestnik strajku w Zajezdni Autobusowej nr VII MPK we Wrocławiu, redaktor i wydawca „Komunikatów” MKS we Wrocławiu; od IX 1980 w „S”. 1980 – 13 XII 1981 etatowy pracownik MKZ Wrocław/ZR Dolny Śląsk, publicysta, od nr. 9 (z 21 XI 1980) redaktor naczelny pisma „Solidarność Dolnośląska”. Od V 1981 przewodniczący Tymczasowej Komisji Prasy Związkowej; IX/X 1981 podczas I KZD współredaktor gazety zjazdowej „Głos Wolny”; 22 XI 1981 sygnatariusz Deklaracji ideowej Klubów Rzeczypospolitej Samorządnej Wolność-Sprawiedliwość-Niepodległość w Warszawie.

12 XII 1981 zatrzymany, 13 XII 1981 internowany w Ośr. Odosobnienia we Wrocławiu, następnie w Grodkowie, od końca VII 1982 na przepustce, następnie ze względu na stan zdrowia 1 mies. w szpitalu, nie wrócił do Grodkowa, formalnie zwolniony z internowania 14 X 1982. Od wiosny 1983 współpracownik podziemnego kwartalnika „Obecność”; od 1984 w Solidarności Walczącej; 1984-1987 redaktor naczelny podziemnego pisma „Walka”. 1984-1987 pracownik prywatnego zakładu dekarskiego oraz archiwista w Spółdzielni Nowa we Wrocławiu. 1985-1989 członek wrocławskiego Komitetu Kultury Niezależnej. Od 1986 działacz Solidarności Polsko-Czechosłowackiej, XII 1987 – I 1990 redaktor naczelny podziemnego „Biuletynu Informacyjnego Solidarności Polsko-Czechosłowackiej”. W 1987 laureat nagrody Polcul Foundation. 16 IV 1987 uczestnik pikiety we Wrocławiu przy ul. Świdnickiej w obronie aresztowanego w Czechosłowacji działacza Karty ʼ77 i SPCz Petra Pospíchala. Wiosną 1988 współzałożyciel i redaktor podziemnego periodyku kulturalno-literackiego „Kontur”. 15 XI 1988 demonstrował (z Mirosławem Jasińskim) w Warszawie przed ambasadą Rumunii w rocznicę krwawo stłumionych demonstracji robotników w Brasovie. XII 1988 – 1990 redaktor Wschodnioeuropejskiej Agencji Informacyjnej. W 1989 współorganizator Solidarności Polsko-Węgierskiej oraz Przeglądu Niezależnej Kultury Czechosłowackiej we Wrocławiu.

Od 1989 współtwórca i członek wrocławskich oddziałów SPP i SDP, współzałożyciel Stowarzyszenia Centrum Demokratyczne. 1990-1991 z-ca redaktora naczelnego Polskiego Radia Wrocław; 1991-2001 dyr. wrocławskiego oddziału Wydawnictwa Naukowego PWN (od 1997 Wydawnictwa Naukowego PWN SA); 2001-2002 redaktor naczelny dwutygodnika „KGHM Wiadomości”; od 2002 dyr. Wydz. Kultury w Urzędzie Miejskim we Wrocławiu.

Autor 5 zbiorów wierszy, m.in. ''Pozostawmy im wybór broni'' (w podziemiu: Inicjatywa Wydawnicza Aspekt, Wrocław 1986), ''Listy do żywych i umarłych'' (1997).

Odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski (2007), Krzyżem Wolności i Solidarności (2022) oraz medalem Pro Memoria (2010).

17 III 1978 – 19 VIII 1982 rozpracowywany przez Wydz. III KW MO we Wrocławiu w ramach SOR krypt. Orędownicy; 1986 – 2 II 1990 przez Wydz. III WUSW we Wrocławiu w ramach SOR krypt. Grafomani/SOR krypt. Prezes.

 

Artur Adamski|Łukasz Sołtysik

Solidarność Walcząca, Region Dolny Śląsk, Wrocław

Opcje strony

do góry