Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Broc Jerzy Stefan

Jerzy Stefan Broc, ur. 27 XII 1942 w Wąglikowicach k. Gdańska. Ukończył Studium Wychowania Fizycznego w Gdańsku (1964); absolwent Uniwersytetu Gdańskiego, kierunek matematyka (1971).

1963-1964 w ZMS; 1969-1970 w ZSL, przewodniczący Koła Wiejskiego. 1964-1965 i 1969-1971 nauczyciel w SP w Milejewie k. Elbląga, 1965-1969 w SP w Jegłowniku, 1971-2002 w Zespole Szkół Ekonomicznych w Suwałkach.

Od X 1980 w „S”; przewodniczący KZ przy ZSE w Suwałkach; XI 1980 – IV 1981 rzecznik prasowy MKZ „S” w Suwałkach, XII 1980 – III 1981 redaktor „Biuletynu Informacyjnego” MKZ, od II 1981 przewodniczący Komisji Koordynacyjnej Pracowników Oświaty i Kultury przy MKZ, następnie Regionie Pojezierze; V 1981 delegat na I WZD Regionu Pojezierze, członek ZR, następnie członek Prezydium ZR; redaktor naczelny pisma Biura Informacyjnego Regionu „Kres”; fotograf dokumentalista „S”.

13 XII 1981 wraz z Weroniką Merecką i Aleksandrem Seredyńskim w delegacji „S”, która usiłowała uzyskać informacje w Urzędzie Wojewódzkim i KW PZPR w Suwałkach nt. internowanych z Regionu; 14 XII 1981 internowany w Ośr. Odosobnienia w Suwałkach, zwolniony 19 XII 1981. W 1982 uczestnik rozdzielania pomocy materialnej dla represjonowanych. W 1987 członek Rady Konsultacyjnej przy WRN; 1988-1990 radny/wiceprzewodniczący WRN w Suwałkach.

1989-1995 członek KZ „S” przy ZSE w Suwałkach; 1990-1994 przewodniczący Komisji Rewizyjnej KO „S” w Suwałkach. 1994-1998 radny woj. z listy bloku wyborczego Moje Miasto, 1998-2002 z listy Suwalskiego Bloku Samorządowego. 1995-2003 redaktor naczelny „Tygodnika Suwalskiego”. Od 2002 na emeryturze.

Autor publikacji z metodyki nauczania w czasopismach fachowych.

1981-1983 rozpracowywany przez Wydz. III KW MO/WUSW w Suwałkach w ramach SOS krypt. Belfer.

 

Marcin Zwolski

Region Pojezierze, Suwałki

Opcje strony

do góry