Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Brzozowski Mieczysław

Mieczysław Brzozowski, ks., ur. 31 X 1933 we Lwowie, zm. 28 XI 1991 w Krakowie. Absolwent Wyższego Seminarium Duchownego w Lublinie, w 1956 święcenia kapłańskie; 1962-1964 student Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Wydział Teologii; w 1970 doktorat, w 1980 habilitacja.

W VII 1946 przesiedlony do Polski. 1949-1950 członek młodzieżowej organizacji podziemnej Orlęce Oddziały Bojowe w Jeleniej Górze, po wykryciu organizacji przesłuchiwany przez UB. 1957-1962 wikariusz w parafii św. Mikołaja w Lublinie i prefekt Niższego Seminarium Duchownego w Liceum Biskupim tamże (do likwidacji placówki przez władze komunistyczne), 1962-1976 rektor kościoła św. Wojciecha tamże, 1976-1982 powizytkowskiego kościoła Matki Bożej Zwycięskiej tamże, od 1982 rektor WSD tamże. Od 1964 wykładowca w WSD w Lublinie, od 1965 na KUL. 1966-1975 diecezjalny wizytator nauki religii. Od l. 60. wspierał środowiska katolickie we Lwowie (m.in. przewóz literatury religijnej). 1976-1982 organizator w swoim kościele Mszy za Ojczyznę oraz odsłonięcia kilku tablic upamiętniających walkę Polaków o wolność, głosiciel patriotycznych kazań; udostępniał pomieszczenia przy kościele na siedzibę redakcji lubelskiego oddziału miesięcznika „Więź” (w III 1980 tzw. nieznani sprawcy podpalili te pomieszczenia).

Od X 1980 w „S”; członek Komisji Uczelnianej KUL; od 30 XII 1980 przedstawiciel bp. lubelskiego do współpracy z „S”; uczestnik dyskusji i prac programowych „S”, m.in. w III 1981 prelegent podczas sesji w Lublinie „Solidarność wobec tradycji narodowych”. Blisko związany z ks. Umiński Jan, ks. Jan Umiński, ks., ur. 25 VII 1930 w Rypinie, zm. 20 VI 1990 w Sulejowie k. Piotrkowa Trybunalskiego. Absolwent Wyższego Seminarium Duchownego w Łodzi, święcenia kapłańskie (1955). Franciszkiem Blachnickim, uczestnik Ruchu Światło-Życie, m.in. we IX 1981 prezentował w Rzymie założenia Ruchu podczas międzynarodowej sesji „Ruch odnowy w Kościele”. W XI 1981 prowadził zajęcia organizowane przez „S” w szkołach średnich podczas strajku nauczycieli w Lublinie.

Po 13 XII 1981 duszpasterz internowanych w Ośr. Odosobnienia we Włodawie i Kwidzynie, współorganizator pomocy dla represjonowanych; organizator w swoim kościele siedziby lubelskiego oddziału Komisji Charytatywnej Episkopatu Polski. 14 XII 1981 w Lubelskich Zakładach Naprawy Samochodów odprawił mszę św. dla strajkujących. Od VI 1982 kanonik Kapituły Katedralnej w Lublinie. 1982-1989 wspomagał podziemną akcję Wakacje z Bogiem.

IV 1989 – IX 1991 członek KO Lubelszczyzny. Od 1989 kapelan Okręgu Lubelskiego Światowego Związku Żołnierzy AK. We IX 1991 współzałożyciel Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej w Lublinie.

Marcin Dąbrowski

Region Środkowo-Wschodni, Lublin

Opcje strony

do góry