Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Brzozowski Jan

Jan Brzozowski, ur. 14 X 1927 w Wyszkowie k. Pułtuska. Ukończył LO dla Dorosłych w Zduńskiej Woli (1950) oraz Technikum Mechaniczno-Elektryczne w Łodzi (1960).

1945–1948 w PPS, 1948–1950 w PZPR.

1939–1945 pomocnik w gospodarstwie rolnym w Leszczydole k. Wyszkowa, 1945–1950 telemonter, nast. listonosz, pracownik umysłowy w Urzędzie Pocztowo-Telekomunikacyjnym w Zduńskiej Woli, 1950 kontroler ds. spółdzielni produkcyjnych w Banku Rolnym w Łasku.

1946–1947 członek WiN; 1948–1950 podziemnej organizacji niepodległościowej Katyń w Zduńskiej Woli. 27 XI 1950 aresztowany, 22 V 1951 skazany przez WSR w Łodzi na 5 lat pozbawienia wolności, 17 IV 1954 warunkowo zwolniony. 1954–1962 inkasent, nast. elektromonter, st. technik, technik ds. bhp w Zakładzie Energetycznym Łódź Województwo – Region Sieradz, 1962–1982 energetyk, nast. z-ca kierownika działu mechaniczno-energetycznego, kierownik działu mechaniczno-energetycznego, kierownik działu inwestycyjnego, gł. energetyk w Zakładach Przemysłu Dziewiarskiego Wola Wola „Wola”, pismo wydawane w Warszawie I 1982 – 11 IX 1989, od 1989 jako oficjalne pismo „S” Regionu Mazowsze. w Zduńskiej Woli.

Od IX 1980 w „S”, członek Komitetu Założycielskiego, od I 1981 przew. KZ, od V 1981 delegat na I WZD Regionu Ziemia Sieradzka, członek ZR.

13 XII 1981 internowany, osadzony w Ośr. Odosobnienia w Sieradzu i Łowiczu, 10 IV 1982 zwolniony. 1982–1989 na rencie, nast. emeryturze. 1982 współorganizator pomocy dla internowanych w Zduńskiej Woli i Sieradzu. 1982–1989 kolporter prasy podziemnej w Zduńskiej Woli i Sieradzu (m.in. „Tygodnik Mazowsze”, „Nasza Solidarność”), znaczków oraz kart okolicznościowych.

1989–1991 gł. elektryk w ZPDz Wola. IV 1989–1991 przew. KZ, 1989–1990 przew. KO „S” w Zduńskiej Woli, uczestnik kampanii wyborczej 1989 na terenie Zduńskiej Woli i Zapolic, m.in. organizator grup solidarnościowych członków komisji wyborczych. 1990–1994 radny Rady Miejskiej w Zduńskiej Woli z listy KO „S”, 1998–2002 z listy AWS. Od 1991 na emeryturze.

Odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (2011).

1981–1982 rozpracowywany przez Wydz. IIIA/Wydz. V KW MO w Sieradzu w ramach SO krypt. Pozytywni; 1982–1983 przez Wydz. V KW MO w Sieradzu w ramach KE krypt. Emeryt; 1985–1986 przez Wydz. V WUSW w Sieradzu w ramach SOR krypt. Układ-1; 1986–1989 przez p. V RUSW w Zduńskiej Woli w ramach KE krypt. Dziadek.

Andrzej Czyżewski

Opcje strony

do góry