Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Bugajski Sławomir

Sławomir Bugajski, ur. 15 XI 1941 w Będzinie, zm. 6 III 2003 w Katowicach. Absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego, Wydz. Matematyczno-Fizyczno-Chemiczny (1965), w 1970 doktorat, w 2002 habilitacja.

1965-1982 pracownik naukowo-dydaktyczny w Zakładzie Fizyki Teoretycznej Instytutu Fizyki Uniwersytetu Śl. (do 1968 Filia UJ). 1960-1980 w PZPR, sekretarz POP w Filii UJ w Katowicach (do 1968).

Po 13 XII 1981 współtwórca Konspiracyjnego Komitetu Oporu UŚl zrzeszającego pracowników naukowych Wydz. Matematyki, Fizyki i Chemii; pomysłodawca, autor (ps. Gen. Gruba, Albin S.) i redaktor naczelny podziemnego „Biuletynu KKO Uniwersytetu Śląskiego”; 13 V 1982 po demonstracji przed rektoratem zatrzymany, 15 V 1982 internowany w Ośr. Odosobnienia w Zabrzu-Zaborzu, zwolniony 24 VI 1982; zwolniony z pracy, do 1986 objęty zakazem zatrudnienia w szkołach wyższych, 1983-1986 rzemieślnik. W X 1982 założyciel Solidarności Walczącej Oddział Katowice, zaprzysiężony, do 1985 przewodniczący; X 1982 – 1991 pomysłodawca i redaktor naczelny pisma „Wolni i Solidarni”, jeden z głównych autorów (ps. Alfred B. Gruba); 1983-1985 pomysłodawca i redaktor naczelny pisma SW „Podziemny Informator Katowicki”, od 1988 autor (ps. Norbert Liszka, Jan Wysocki). 2 IX 1983 skazany przez kolegium ds. wykroczeń w Katowicach na grzywnę za udział 31 VIII 1983 w akcji bojkotu środków masowego transportu; w X 1985 pobity podczas akcji liczenia frekwencji w wyborach do Sejmu PRL; kilkanaście razy zatrzymywany na 48 godz. 1986-1989 pracownik naukowo-dydaktyczny Politechniki Krakowskiej, 1990-2003 UŚl.

Autor wielu publikacji z dziedziny fizyki teoretycznej w krajowych i zagranicznych czasopismach naukowych.

Odznaczony pośmiertnie Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski (2007).

1987-1990 rozpracowywany przez Wydz. III/WSiA WUSW w Katowicach w ramach SOR krypt. Ośmiornica.

 

Anna Pawełczyk|Monika Kobylańska

Katowice, Region Śląsko-Dąbrowski

Opcje strony

do góry