Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Bugno Franciszek

Franciszek Bugno, ur. 16 I 1950 w Czchowie k. Nowego Sącza, zm. 12 VIII 1998 w Tychach. Ukończył Zasadniczą Szkołę Górniczą w Kostuchnie (1968).

1965-1970 zatrudniony w Zakładach Naprawczych Przemysłu Węglowego w Kostuchnie, VI-X 1970 w KWK Ziemowit w Lędzinach, 1970-1973 w Przedsiębiorstwie Instalacyjnym Przemysłu Węglowego Węglosan Zakład Produkcji Pomocniczej w Świętochłowicach, 1971-1973 zasadnicza służba wojskowa, 1973-1985 pracownik Zakładu Mechanizacji Budownictwa ZREMB w Tychach.

Od IX 1980 w „S”; przewodniczący Komisji Oddziałowej, członek KZ.

14-15 XII 1981 uczestnik strajku w tyskim ZMB ZREMB, następnie działacz tajnych struktur „S” w zakładzie pracy i Tychach (m.in. z Ryszardem Skałeckim), współorganizator kolportażu pism podziemnych i akcji plakatowych w mieście; 27 VIII 1982 po rewizji w mieszkaniu (znaleziono ulotki) internowany w Ośr. Odosobnienia w Zabrzu-Zaborzu, zwolniony 2 XII 1982. 29 IV 1983 po rewizji w mieszkaniu i konfiskacie podziemnych wydawnictw zatrzymany na 48 godz., przesłuchiwany w KM MO w Tychach; 16 XII 1987 zatrzymany, przesłuchiwany w RUSW w Tychach. 1985-1988 uczestnik spotkań działaczy podziemnej „S” z różnych ośrodków w kraju, m.in. podczas pielgrzymek na Jasną Górę, skąd pozyskiwał podziemną prasę i książki (m.in. NOWej) do kolportażu w Tychach. 1985-1987 zatrudniony w Przedsiębiorstwie Robót Antykorozyjnych Przemysłu Węglowego Fabud w Świętochłowicach, 1987-1988 w Zakładzie Rekultywacji Zakładów Rolno-Przemysłowo-Handlowych Igloopol w Tychach, 1988-1989 zatrudniony w Spółdzielni Produkcyjno-Usługowej Podhale z Nowego Sącza (praca na terenie KWK Czeczott i KWK Bolesław Śmiały).

1989-1990 zatrudniony w Spółdzielni Pracy Usług Wysokościowych Gdańsk Filia w Katowicach-Brynowie, 1990-1992 w Przedsiębiorstwie Przemysłowo-Handlowym Iunctim SA w Krakowie, 1992-1995 własna działalność gospodarcza, 1995-1996 bezrobotny, 1996-1998 pracownik prywatnego zakładu handlowego w Tychach.

Od 1982 rozpracowywany w ramach SOR krypt. Agitator; 23 I 1984 – 8 III 1985 przez p. V RUSW w Gorlicach w ramach SOR krypt. Drukarz.

Halina Żwirska

Region Śląsko-Dąbrowski, Tychy

Opcje strony

do góry