Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Bugno Marek

Marek Bugno, ur. 10 IV 1960 w Zagórzanach k. Gorlic. Ukończył Liceum Zawodowe w Gorlicach (1979).

1974-1989 w ZHP, harcmistrz. 1979-1984 mechanik-tokarz na obrabiarkach numerycznie sterowanych na Wydz. Rotacyjnym, następnie planista na Wydz. Krajalni w Fabryce Maszyn Wiertniczych i Górniczych Glinik w Gorlicach, od 1989 specjalista ds. kontroli wewnętrznej w FMWiG (od 1992 Fabryka Maszyn Glinik SA).

Od II 1981 w „S”.

14-15 XII 1981 uczestnik strajku w FMWiG. 1982-1984 organizator działalności wydawniczej (wraz z Romanem Stawiarskim, Romanem Kosibą, Stanisławem Dudkiem, Stanisławem Jarkiem, Leopoldem Jamrą, Stanisławem Elmerem), współredaktor i drukarz biuletynu „Solidarność Glinika”, ulotek; kolporter prasy podziemnej: „Wolny Górnik”, „Hutnik”, „Janosik”, „Solidarności Glinika”, ulotek na terenie zakładu i Gorlic (zaopatrywał się u Tadeusza Kroka). 6 III 1984 zatrzymany (rewizja w mieszkaniu), następnie aresztowany; przetrzymywany w AŚ w Nowym Sączu; podczas przesłuchań szykanowany, zastraszany (ograniczano widzenia z rodziną); w VI 1984 zwolniony z pracy w FMWiG z zakazem zatrudnienia w Gliniku (obowiązywał do 1989); 27 VII 1984 zwolniony na mocy amnestii. Do 15 IX 1984 bez zatrudnienia; inwigilowany (stosowano naciski psychiczne). 1984-1989 inspektor ds. Gmin w Wojewódzkim Zrzeszeniu Ludowych Zespołów Sportowych w Nowym Sączu, 1984-1998 działacz Sportowy w LZS Zagórzany, 1986-1998 czynny zawodnik piłki nożnej i lekkiej atletyki, 1988-1992 współorganizator rozbudowy stadionu sportowego w Zagórzanach.

Od 1989 w Stowarzyszeniu Osób Internowanych i Aresztowanych w Stanie Wojennym, z-ca przewodniczącego. Od 1990 członek Komisji Międzyzakładowej „S” w FMWiG Glinik, od 1996 przewodniczący. Od 1993 prowadzi drużynę piłki nożnej „S” Glinik, od 1995 organizator 15 Międzynarodowych Turniejów Barbórkowych w Halowej Piłce Nożnej o Puchar KM NSZZ „S” Glinik, 1996-2006 współorganizator biegów „S” na dystansie 10 km. 1996-1998 delegat na Zjazd Sekcji Krajowej Zakładów Zaplecza Górnictwa NSZZ „S” w Katowicach; od 1998 delegat na kolejne WZD Regionu Małopolska, 1998-2002 członek ZR, od 2002 delegat na KZD. 1998-2002 radny Powiatu Gorlickiego z listy RS AWS, przewodniczący Komisji Rewizyjnej. 2002-2010 radny Powiatu Gorlickiego z listy Małopolskiego Ruchu Samorządowego Ziemi Gorlickiej, z-ca przewodniczącego Rady, 2006-2010 przewodniczący Rady.

Odznaczony Brązowym Krzyżem Zasługi (1999), Zasłużony Pracownik Glinika (2000), Brązową Odznaką Zasłużony Działacz Kultury Fizycznej (2001), Srebrnym Krzyżem Zasługi (2003), odznaką honorową Zasłużony dla Górnictwa RP (2004), medalem Serce „Solidarności” (2005), Medalem za Zasługi dla Małopolskiej „Solidarności” (2005), Technik Górniczy I Stopnia (2007), Brązową Odznaką Polskiego Związku Badmintona (2009), Honorową Szpadą Górniczą (2009), Medalem Niezłomnym w Słowie (2011), Złotym Krzyżem Zasługi (2011).

23 I 1984 – 8 III 1985 rozpracowywany przez p. V RUSW Gorlicach w ramach SOR.

Sławomir Chmura

Region Małopolska, Gorlice

Opcje strony

do góry