Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Bugno Marek

Marek Bugno, ur. 10 IV 1960 w Zagórzanach k. Gorlic. Ukończył Liceum Zawodowe w Gorlicach (1979).

1974–1989 w ZHP, harcmistrz. 1979–1984 mechanik-tokarz na Wydz. Narzędzi Rotacyjnych Rotacyjnym, nast. planista na Wydz. Krajalni w Fabryce Maszyn Wiertniczych i Górniczych Glinik tamże.

Od II 1981 w „S”.

14–15 XII 1981 uczestnik strajku w zakładzie. 1982–1984 organizator działalności wydawniczej (z Romanem Stawiarskim, Romanem Kosibą, Stanisławem Dudkiem, Stanisławem Jarkiem, Leopoldem Jamrą, Stanisławem Elmerem), współredaktor i drukarz podziemnego pisma „Solidarność Glinika”, ulotek. Kolporter podziemnych pism: „Wolny Górnik”, „Hutnik”, „Janosik”, „Solidarność Glinika” oraz ulotek w zakładzie i Gorlicach (otrzymywał je od Tadeusza Kroka). 6 III 1984 zatrzymany, poddany rewizji, nast. 8 III aresztowany – osadzony w AŚ w Nowym Sączu, w VI 1984 zwolniony z pracy w FMWiG z zakazem zatrudnienia w Gliniku (do 1989); 27 VII 1984 zwolniony na mocy amnestii. Do 15 IX 1984 bez zatrudnienia. 1984–1989 inspektor ds. gmin w Wojewódzkim Zrzeszeniu Ludowych Zespołów Sportowych w Nowym Sączu, 1984–1998 działacz sportowy w Ludowego Zespołu Sportowego Zagórzany; 1986–1998 piłkarz i lekkoatleta.

Od 1989 specjalista ds. kontroli wewnętrznej w FMWiG/Fabryka Maszyn Glinik SA. Od 1989 wiceprzew. Stowarzyszenia Osób Internowanych i Represjonowanych w Stanie Wojennym w Gorlicach. Od 1990 członek Komisji Międzyzakładowej „S” w FMWiG, od 1996 przew. 1996–2006 współorganizator biegów „S” na dystansie 10 km. 1996–1998 delegat na Zjazd Sekcji Krajowej Zakładów Zaplecza Górnictwa „S” w Katowicach; od 1998 delegat na WZD Regionu Małopolska, 1998–2002 członek ZR, od 2002 delegat na KZD. 1998–2002 radny Powiatu Gorlickiego z listy AWS, przew. Komisji Rewizyjnej. 2002–2010 radny Powiatu Gorlickiego z listy Małopolskiego Ruchu Samorządowego Ziemi Gorlickiej, z-ca przew. Rady, 2006– 2010 przew. Rady.

Odznaczony Krzyżem Wolności i Solidarności (2012), Złotym Krzyżem Zasługi (2011), medalem Za Zasługi dla Małopolskiej Solidarności (2005).

23 I 1984 – 8 III 1985 rozpracowywany przez p. V RUSW w Gorlicach w ramach SOR krypt. Aktyw.

Sławomir Chmura

Gorlice, Region Małopolska

Opcje strony

do góry