Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Burak Marek

Marek Burak, ur. 14 IV 1955 we Wrocławiu. Absolwent Uniwersytetu Wrocławskiego, Instytut Filozofii (1983).

1976-1980 współpracownik KOR, KSS KOR, kolporter niezależnych wydawnictw, m.in. „Biuletynu Informacyjnego" KOR, KSS KOR, „Robotnika”; 13 XII 1977 współzałożyciel, następnie rzecznik wrocławskiego SKS. Wielokrotnie represjonowany. Od 1977 współredaktor, drukarz, kolporter niezależnego pisma SKS „Podaj Dalej”; w III 1980 uczestnik akcji bojkotu wyborów do Sejmu PRL.

W VIII 1980 zatrzymany przed filią Stoczni Szczecińskiej w Świnoujściu, przewieziony do Wrocławia, przetrzymywany w AŚ KW MO, zwolniony 1 IX 1980. W X 1980 współzałożyciel NZS na UWr; w II 1981 uczestnik strajku studenckiego na UWr, członek KS.

13 XII 1981 internowany w Ośr. Odosobnienia w Grodkowie, zwolniony 5 VII 1982. Po wyjściu działacz RKS „S” Dolny Śląsk: drukarz i kolporter niezależnych wydawnictw, autor w podziemnym piśmie „Z dnia na dzień”; 2 XI 1982 ponownie internowany w Ośr. Odosobnienia w Strzelinie, zwolniony 10 XII 1982. 1983–1984 robotnik w Cegielni w Pęgowie, 1984-1988 nauczyciel w kilku wrocławskich szkołach ponadpodstawowych. W 1984 współinicjator powołania Ruchu Społecznego Solidarność; w 1986 współzałożyciel, drukarz, współredaktor podziemnego pisma „Nowa Republika”. W 1988 współinicjator powołania Centrum Demokratycznego.

1988-1989 wychowawca w Państwowym Domu Dziecka w Obornikach Śl., 1989-1992 nauczyciel w LO w Brzegu Dolnym; 1990–1994 radny Miasta i Gminy Brzeg Dolny. W 1990 współzałożyciel, do 1995 współredaktor pisma „Kurier Gmin”. Od 1990 w PC. W 1991 współzałożyciel Agencji Ochrony Reflex, prezes Zarządu.

W 2007 odmówił przyjęcia Krzyża Oficerskiego Orderu Odrodzenia Polski.

 

Artur Adamski

Region Dolny Śląsk, Wrocław

Opcje strony

do góry