Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Buranowski Tadeusz

Tadeusz Buranowski, ur. 25 II 1947 w Borysławiu (obecnie Ukraina), zm. 27 V 2016 w Czeladzi. Ukończył ZSZ przy ul. Norberta Barlickiego w Gliwicach (1963).

1963–1966 bez zatrudnienia. 1966 pracownik w Fabryce Drutu i Wyrobów z Drutu w Gliwicach, 1966–1971 spawacz w instytucie Metali Nieżelaznych tamże, 1971–1972 spawacz w Hydrobudowie-3 tamże, 1972–1976 spawacz w Zakładach Tworzyw Sztucznych „ERG” tamże, 1976–1977 spawacz w Gliwickim Przedsiębiorstwie Budownictwa Przemysłowego – Oddział Zabrze, 1977–1987 spawacz w Hutniczym Przedsiębiorstwie Remontowym w Katowicach – Zakład Remontowo-Montażowy nr 2 w Gliwicach, od 1987 spawacz m.in. w Przedsiębiorstwie Produkcyjno-Usługowym BUDIKON w Katowicach.

29–31 VIII 1980 uczestnik strajku w Hucie Katowice. Od IX 1980 w „S”. Od IX 1980 przew. Komitetu Założycielskiego „S” w HPR Katowice Zakład RM nr 2 w Gliwicach, od I 1981 wiceprzew. KZ. 1981 przew. Komisji Rewizyjnej oraz przew. Podkomisji ds. Interwencji Komisji „S” ds. Miasta Gliwice/Delegatury MKR-Komitet Założycielski Jastrzębie-Zdrój w Gliwicach. Od 1981 w KPN. W VII/VIII i XII 1981 delegat na I i II WZD Regionu Śląsko-Dąbrowskiego. Od VII 1981 członek ZR, VIII–X 1981 w Prezydium ZR (odpowiedzialny za informację, kierował m.in. kolportażem i grupami plakatowymi), X–XII 1981 członek komisji ZR ds. wyborów do rad narodowych. 20 X 1981 zatrzymany podczas kolportażu niezależnych wydawnictw na rynku w Katowicach, co spowodowało kilkutysięczną manifestację, w tym samym dniu zwolniony.

13 XII 1981 internowany, osadzony w areszcie KW MO w Katowicach (tam ciężko pobity), w Ośr. Odosobnienia w Zabrzu-Zaborzu, Łupkowie, Rzeszowie-Załężu, ponownie Łupkowie. 23 XII 1982 zwolniony. 1983 przywrócony do pracy w HPR Katowice Zakład RM nr 2 w Gliwicach.

Od 2001 na rencie.

Odznaczony Krzyżem Wolności i Solidarności (2011).

1981–1984 rozpracowywany przez Wydz. IIIA/Wydz. V-1 KW MO/WUSW w Katowicach w ramach SOS/SOR krypt. Samotnik, 1984–1987 przez p. V-1 RUSW w Gliwicach w ramach KE krypt. Samotnik.

Jarosław Neja, Tomasz Kurpierz

Gliwice, KPN, Region Śląsko-Dąbrowski

Opcje strony

do góry