Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Buranowski Tadeusz

Tadeusz Buranowski, ur. 25 II 1947 w Borysławiu (obecnie Ukraina), zm. 27 V 2016 w Czeladzi. Ukończył Zasadniczą Szkołę Zawodową przy ul. Norberta Barlickiego w Gliwicach (1963).

1963-1966 bez zatrudnienia. 1966-1987 spawacz w Hutniczym Przedsiębiorstwie Remontowym Zakład nr 2 w Gliwicach.

29-31 VIII 1980 uczestnik strajku w Hucie Katowice. IX 1980 – 1988 w „S”. Od IX 1980 przewodniczący Komitetu Założycielskiego „S” w HPR Zakład nr 2 w Gliwicach, 1980-1981 wiceprzewodniczący KZ. W 1981 szef Komisji Rewizyjnej Komisji „S” ds. Miasta Gliwice/Delegatury MKR – Komitet Założycielski Jastrzębie w Gliwicach. W VII/VIII i XII 1981 delegat na I i II WZD Regionu Śląsko-Dąbrowskiego. Od VII 1981 członek ZR, VIII-X 1981 w składzie Prezydium ZR (odpowiedzialny za informację, kierował m.in. grupami plakatowymi), X-XII 1981 członek komisji ZR ds. wyborów do rad narodowych. 20 X 1981 zatrzymany podczas kolportażu niezależnych wydawnictw na rynku w Katowicach, co spowodowało kilkutysięczną manifestację, w tym samym dniu zwolniony.

13 XII 1981 internowany, przetrzymywany w areszcie KW MO w Katowicach, w Ośr. Odosobnienia Zabrzu-Zaborzu, Nowym Łupkowie, Załężu k. Rzeszowa, ponownie Nowym Łupkowie. 23 XII 1982 zwolniony. 1983 przywrócony do pracy w HPR Zakład nr 2 w Gliwicach.

1987–2001 spawacz w różnych zakładach pracy. Od 2001 na rencie.

Odznaczony Krzyżem Wolności i Solidarności (2011).

1981-1984 rozpracowywany przez Wydz. III A/Wydz. V-1 KW MO/WUSW w Katowicach w ramach SOS/SOR krypt. Samotnik, 1984-1987 przez p. V-1 RUSW w Gliwicach w ramach KE Samotnik.

 

Jarosław Neja, Tomasz Kurpierz

Region Śląsko-Dąbrowski, Gliwice

Opcje strony

do góry