Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Burchardt Zygmunt

Zygmunt Burchardt, ur. 19 VIII 1944 w Karniowie k. Krakowa, zm. 27 XII 2007 w Lubinie. Ukończył Zasadniczą Szkołę Górniczą w Wałbrzychu.

Do 1976 górnik w KWK Thorez w Wałbrzychu, 1976-1983 górnik operator w Zakładach Górniczych Lubin KGHM Lubin.

Od IX 1980 w „S” w ZG Lubin.

14-15 XII 1981 członek KS w ZG Lubin; po pacyfikacji strajku organizator druku i kolportażu, kolporter pism podziemnych (m.in. „Biuletynu Informacyjnego Stanu Wojny”, „Zagłębia Miedziowego”, „Żądła Robola”, „Naszej Prasy”) i ulotek na terenie zakładu i Zagłębia Miedziowego, pisał matryce, drukarz; 1982 – I 1983 członek TKZ „S” w ZG Lubin, we IX 1982 MKK „S” Województwa Legnickiego; członek grupy tzw. bombiarzy, która konstruowała i podkładała ładunki wybuchowe w Lubinie (celami były m.in.: stołówka w miejscu zakwaterowania ZOMO, kasyno MO w Głogowie, komisariat MO w Polkowicach i KW PZPR w Legnicy), 19 I 1983 aresztowany, przetrzymywany w AŚ w Lubinie, następnie w Legnicy i we Wrocławiu, w śledztwie torturowany, 21 XI 1983 skazany wyrokiem Sądu Śląskiego Okręgu Wojskowego we Wrocławiu na 5 lat więzienia, osadzony w ZK w Łęczycy, następnie w Łodzi, Warszawie i Potulicach, uczestnik głodówek, 30 X 1984 warunkowo zwolniony; od 1985 na rencie. 1985-1989 członek Międzyzakładowej Komisji Wykonawczej „S” Zagłębia Miedziowego, drukarz, organizator kolportażu w woj. legnickim, od 1985 współpracownik redakcji pisma „Wolny Głos”; współpracownik LDPN jako łącznik MKW; kurier wydawnictw podziemnych z Wrocławia, Warszawy (m.in. „Z Dnia na Dzień”, „Solidarność Walcząca”, „Biuletyn Dolnośląski”, „PWA. Przegląd Wiadomości Agencyjnych”, „Tygodnik Mazowsze”, „Niepodległość”, książki, wydawnictwa okolicznościowe), organizator pomocy finansowej i rzeczowej dla represjonowanych i ich rodzin. XII 1988 – I 1989 uczestnik rozmów dot. powołania MKO „S”.

W reaktywowanej „S” do 1991.

Odznaczony Krzyżem Więźnia Politycznego (1997), Krzyżem Semper Fidelis (2003), pośmiertnie Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (2009).

Od 1984 rozpracowywany przez p. III/V RUSW w Lubinie/Wydz. V WUSW w Legnicy w ramach KE krypt. Ułan.

 

Dorota Mutrel

Opcje strony

do góry