Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Burek Krzysztof Jędrzej

Krzysztof Jędrzej Burek, ur. 10 I 1946 w Sandomierzu. Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego, kierunek archeologia (1970), Podyplomowego Studium Muzeologicznego na Wydziale Filozoficzno-Historycznym Uniwersytetu Jagiellońskiego (1976).

1974-1981 adiunkt w Muzeum Okręgowym w Białymstoku. 1978-1980 kolporter w Białymstoku wydawnictw niezależnego wydawnictwa NOWa, broszur TKN, „Zapisu”.

Od jesieni 1980 w „S”; w X 1980 przewodniczący KZ w Muzeum Okręgowym w Białymstoku, od III 1981 rzecznik prasowy MKZ, następnie ZR Białystok; od IV 1981 pracownik etatowy MKZ. Współpracownik, członek redakcji (III-IV 1981), redaktor naczelny (IV 1981 – 1983) „Biuletynu Informacyjnego” MKZ, następnie ZR, następnie Tymczasowej Komisji Regionalnej Białystok, redaktor „Wiadomości Bieżących”. 27 IX 1981 sygnatariusz deklaracji założycielskiej Klubów Służby Niepodległości.

12/13 XII 1981 uniknął internowania, następnie w ukryciu; od XII 1981 członek Regionalnego MKS; współredaktor (m.in. z Dariuszem Boguskim) „Biuletynu Informacyjnego” ZR Białystok; 20 III 1982-1989 członek Tymczasowej Komisji Regionalnej. 8 V 1982 – 1983 poszukiwany listem gończym. Redaktor Białostockiej Oficyny Wydawniczej; latem 1982 wydawca (z D. Boguskim) jedynego nr. pisma „Rzeczpospolita Samorządna”. Zatrzymany 17 I 1983 w Warszawie, tymczasowo aresztowany na 3 mies. pod zarzutem kontynuowania działalności związkowej, redagowania, drukowania i rozpowszechniania „Biuletynu Informacyjnego”, sprawę rozpatrzył Wojskowy Sąd Garnizonowy w Białymstoku, przekazał ją do Sądu Rejonowego tamże, 5 IV 1983 zwolniony z aresztu, w VII 1983 postępowanie umorzono na mocy amnestii. XI 1983 – 1990 sekretarz, redaktor wydawnictw Muzeum Archidiecezji Warszawskiej. 1983-1989 członek Kongresu Solidarności Narodu, od 1989 władz statutowych Stronnictwa Wierności Rzeczypospolitej – Kongres Solidarności Narodu. We IX 1985 sygnatariusz Listu otwartego ws. bojkotu wyborów do Sejmu PRL; 1985-1989 związany z Oficyną Wydawniczą Pokolenie.

1990-1992 z-ca redaktora naczelnego Zakładów Wydawniczych Versus, 1992-1994 doradca ministra w Biurze Generalnego Komisarza Wyborczego przy Urzędzie Rady Ministrów, 1994-1999 z-ca redaktora naczelnego, sekretarz redakcji pisma „Sycyna”, od 1994 redaktor naczelny „Zeszytów Sandomierskich. Biuletynu Towarzystwa Naukowego Sandomierskiego”, członek Zarządu Towarzystwa Naukowego Sandomierskiego, od 1999 redaktor naczelny Oficyny Wydawniczej Rytm, od 2000 redaktor w Ordynariacie Polowym WP.

Autor książki ''Starożytnicy i archeolodzy. Z dziejów badań archeologicznych na Białostocczyźnie'' (Olsztyn 1977), autor tekstów w albumach ''Sandomierz'' (1993), ''Katedra Polowa Wojska Polskiego w Warszawie'' (1995), ''Żelazowa Wola'' (1995), ''Dawny Sandomierz'' (2002), ''Sandomierz'' (2004).

Wyróżniony odznaką Zasłużony Działacz Kultury (1999 – Warszawa, 2000 – Białystok).

Rozpracowywany w ramach SOR krypt. Sztandar, Apel, Niepodległość.

 

Tomasz Danilecki

Region Białystok, Białystok

Opcje strony

do góry