Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Buszko Krzysztof

Krzysztof Buszko, ur. 24 I 1950 w Jasieniu. Absolwent Politechniki Wrocławskiej, Wydział Górniczy (1975).

Od 1975 sztygar zmianowy w KWB Konin.

Od IX 1980 w „S”, X 1980 – III 1981 przewodniczący Komitetu Założycielskiego przy KWB Konin, od III 1981 przewodniczący KZ. Od I 1981 członek Prezydium MKZ „S” w Koninie; od III 1981 członek Międzyzakładowego Komitetu Obrony Praw Człowieka i Praworządności tamże. 5 IV 1981 współzałożyciel Konińskiego Klubu Katolików z siedzibą przy kościele św. Maksymiliana Kolbego. W VI 1981 delegat na I WZD Regionu Konin, członek ZR.

13 XII 1981 internowany w Ośr. Odosobnienia w Mielęcinie k. Włocławka i Kwidzynie, gdzie od 16 VIII 1982 prowadził 32-dniową głodówkę na znak protestu przeciwko pobiciu internowanych, zwolniony 8 XII 1982. 1982-1989 działacz w ramach Biura Pomocy Charytatywnej i Konfraterni im. ks. Jerzego Popiełuszki przy parafii św. Wojciecha w Koninie. Od 30 IX 1986 członek jawnej Tymczasowej Regionalnej Rady „S” w Koninie. W VIII 1988 członek Komitetu Założycielskiego „S” Pracowników KWB Konin. W 1989 uczestnik obrad Okrągłego Stołu w zespole ds. górnictwa.

1989-1995 przewodniczący KZ „S” przy KWB Konin. Prezes Stowarzyszenia Internowanych, Więzionych i Represjonowanych w Stanie Wojennym w Koninie.

23 I 1981 – 7 I 1983 rozpracowywany przez Wydz. V KW MO/WUSW w Koninie w ramach SOR krypt. Związek; 7 I 1983-27 VIII 1987 w ramach KE krypt. Sztygar; 28 VIII 1987 – 5 IX 1989 w ramach SOR krypt. Układ-2; 5 IX 1989 – 10 I 1990 w ramach SOR krypt. Związkowcy.

Elżbieta Wojcieszyk

Opcje strony

do góry