Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Buszman józef

Józef Buszman, ur. 22 IX 1946 w Katowicach. Absolwent Uniwersytetu Śląskiego, Wydział Techniki (1973).

1967-1968 zatrudniony w Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Katowicach, 1973-1974 w Instytucie Maszyn Matematycznych Oddział Śląski w Katowicach, 1975-1976 w Biurze Projektów Budownictwa Komunalnego w Katowicach, 1976-1977 w Wojewódzkim Zarządzie Rozbudowy Miast i Osiedli Wiejskich w Katowicach, 1977-1980 w przedsiębiorstwie Hutmaszprojekt w Katowicach, 1980-1981 w Ośrodku Badawczo-Rozwojowym Maszyn Hutniczych w Bytomiu. W III 1968 i VI 1976 uczestnik demonstracji w Katowicach. 1968-1973 w ZSP, w 1977 uczestnik SKS i ROPCiO.

15 IX 1980 – 1994 w „S”, członek Komitetu Założycielskiego, następnie KZ w OBRMH Bytom i Hutmaszprojekt-Hapeko w Katowicach. 7 X 1980 założyciel oraz wiceprezes KIK w Katowicach, 1980-1989 uczestnik dorocznych ogólnopolskich konferencji KIK, 1981-1990 inicjator i współorganizator Tygodni Kultury Chrześcijańskiej w katowickim dekanacie, 1982-1983 uczestnik ogólnopolskich spotkań zdelegalizowanego KIK.

14 XII 1981 zatrzymany w domu, następnie przewieziony do KW MO w Katowicach, po przesłuchaniu zwolniony. 13 XII 1981 – 1990 współpracownik Biskupiego Komitetu Pomocy Internowanym i Represjonowanym oraz Komisji Charytatywnej Episkopatu Polski. W l. 80. organizator i wykładowca na Chrześcijańskich Uniwersytetach Robotniczych, głównie w parafiach dekanatu katowickiego (katolickiej nauki społecznej i teologii życia wewnętrznego). 1980-1989 współorganizator Duszpasterstwa Ludzi Pracy w katowickich parafiach. 1981-1987 zatrudniony w Hutmaszprojekt-Hapeko w Katowicach, 1987-1990 w zakładzie Bipromet w Katowicach. Od 1988 członek Związku Górnośląskiego.

1990-1994 członek KO w Katowicach oraz przewodniczący Sejmiku Samorządowego Województwa Katowickiego z listy KO; w tym samym czasie starszy asystent w Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Katowicach i przewodniczący Sejmiku Samorządowego Województwa Katowickiego; 1995-2003 dyr. Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Katowicach, 1998-2002 wiceprezydent Miasta Katowice z listy AWS. W 2003 kierownik referatu Kultury Fizycznej w Urzędzie Miasta Katowice. 2003-2006 dyr. generalny Eco Consensus – Agencji Analiz i Strategii Systemowych Sp. z o.o. w Katowicach. Od 2007 wiceprezes i dyr. ds. eksploatacji w Miejskim Przedsiębiorstwie Gospodarki Mieszkaniowej w Rudzie Śląskiej Sp. z o.o. i wiceprzewodniczący Komisji Regulaminowo-Statutowej Sejmiku Śląskiego z listy PO.

Wyróżniony Laurem Umiejętności i Kompetencji (1992), odznaczony Srebrnym Medalem Za zasługi dla obronności kraju (1992), Srebrnym Medal Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej (2002).

 

Anna Niezgoda

Bytom, Region Śląsko-Dąbrowski

Opcje strony

do góry