Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Butkiewicz Maciej Jerzy

Maciej Jerzy Butkiewicz, ur. 16 XII 1961 w Suwałkach. Ukończył Technikum Budowlane tamże (1981).

1979–1980 uczestnik spotkań SKS w Gdańsku (z bratem Andrzejem Butkiewiczem); kolporter przywożonych z tych spotkań niezależnych wydawnictw i ulotek. Od 1980 członek RMP.

VIII 1980 uczestnik strajku w Stoczni Gdynia, zatrudniony w Wolnej Drukarni Stoczni Gdynia, pobity przez MO i zatrzymany podczas próby rozrzucenia ulotek. IX 1980 pomysłodawca niezależnego pisma suwalskiej młodzieży „Ława”, XII 1980 – VI 1981 współredaktor n-rów 1–5. Od jesieni 1980 kolporter niezależnych wydawnictw z Wydawnictwa im. Konstytucji 3 Maja. Współorganizator (z młodzieżą i nauczycielami) uroczystych obchodów świąt narodowych przy tzw. Dąbku Wolności w Suwałkach: 11 XI 1980, 3 V, 17 IX i 11 XI 1981. V – XI 1981 autor, drukarz niezależnego pisma „Kres”. Od VII 1981 pracownik drukarni ZR Pojezierze w Suwałkach.

13 XII 1981 internowany, przetrzymywany w Ośrodku Odosobnienia w Suwałkach i Kwidzynie, 8 VII 1982 zwolniony.

Od 26 XI 1982 na emigracji w USA. 1983–1989 współorganizator pomocy finansowej dla osób represjonowanych na Suwalszczyźnie (m.in. za pośrednictwem Weroniki Mereckiej i Aleksandra Seredyńskiego); własna działalność gospodarcza.

1980–1982 rozpracowywany przez Wydz. III KW MO w Suwałkach w ramach SOR krypt. Kurier.

Marcin Zwolski

Region Pojezierze, Suwałki

Opcje strony

do góry