Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Butkiewicz Maciej Jerzy

Maciej Jerzy Butkiewicz, ur. 16 XII 1961 w Suwałkach. Ukończył Technikum Budowlane w Suwałkach (1981).

1979-1980 uczestnik spotkań SKS w Gdańsku (odbywających się u jego brata, Andrzeja Butkiewicza); kolporter przywożonych z tych spotkań niezależnych wydawnictw, w tym ulotek. Od 1980 członek RMP.

W VIII 1980 uczestnik strajku w Stoczni Gdynia. Zatrudniony w Wolnej Drukarni Stoczni Gdynia; pobity przez MO i zatrzymany na 48 godz. podczas próby rozrzucenia ulotek. Pomysłodawca i współredaktor niezależnego pisma suwalskiej młodzieży „Ława”, IX 1980 – VI 1981 współtwórca 5 nr. „Ławy”. Od jesieni 1980 kolporter niezależnych wydawnictw z Wydawnictwa Konstytucji 3 Maja. Współorganizator (wraz z młodzieżą i nauczycielami) uroczystych obchodów świąt narodowych przy tzw. Dąbku Wolności w Suwałkach: 11 XI 1980, 3 V, 17 IX i 11 XI 1981. Od VII 1981 etatowy pracownik drukarni „S” ZR Pojezierze w Suwałkach; współpracownik „Kresu”.

13 XII 1981 internowany w Ośr. Odosobnienia w Suwałkach, od 5 IV 1982 w Kwidzynie, 8 VII zwolniony.

Od 26 XI 1982 na emigracji w USA, współorganizator pomocy finansowej dla osób represjonowanych na Suwalszczyźnie.

1980-1982 rozpracowywany w ramach SOR krypt. Kurier.

 

Marcin Zwolski

Region Pojezierze, Suwałki

Opcje strony

do góry