Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Buzar Piotr

Piotr Buzar, ur. 13 III 1965 w Płońsku. Ukończył XIII LO we Wrocławiu (1984), absolwent Uniwersytetu Wrocławskiego, kierunek pedagogika (1989).

1981–1982 uczestnik Duszpasterstwa Akademickiego Dominik przy parafii św. Wojciecha we Wrocławiu, współorganizator wykładów i kursów samokształceniowych dla młodzieży szkół średnich oraz wyjazdów integracyjno-samokształceniowych dla studentów I roku do Zakopanego. 1981–1989 uczestnik akcji plakatowania, malowania na murach, drukarz i kolporter ulotek.

1982–1985 uczestnik demonstracji we Wrocławiu. 13 VI 1982 zatrzymany za udział w manifestacji, pobity, 15 VI 1982 ukarany grzywną przez kolegium ds. wykroczeń, 16 VI 1982 skreślony dyscyplinarnie z listy uczniów XIII LO, 21 VI 1982 przywrócony w prawach ucznia po odwołaniu do kolegium ds. wykroczeń II instancji. X 1982–XII 1983 współorganizator i uczestnik Młodzieżowych Jednostek Oporu we Wrocławiu, X 1983 jeden z redaktorów i wydawców oraz kolporter podziemnego pisma „Zarysy”, 1982–1989 kolporter pism i wydawnictw podziemnych, m.in. „Jednością Silni”, „Iskierka”, banknotów Rzeczypospolitej Solidarnej i książek, 1984–1985 współorganizator biblioteki pism i wydawnictw niezależnych i podziemnych MJO w mieszkaniu Tomasza Trumpa. 26 II 1985 aresztowany, osadzony w AŚ WUSW we Wrocławiu, 10 VI skazany przez Sąd Rejonowy Wrocław-Fabryczna na 6 mies. pozbawienia wolności; w dniu ogłoszenia wyroku ciężko pobity, zażalenie odrzucone przez Prokuraturę Wojewódzką we Wrocławiu, 26 VIII zwolniony. Jesienią 1985 ciężko pobity. 19 III 1986 ukarany przez kolegium ds. wykroczeń za wykonanie napisu o treści politycznej. 1986 współpracownik redakcji podziemnego pisma „Szkoła”. 1986–1990 założyciel i wydawca Agencji Fonograficznej Akcent. 6/7 V 1988 uczestnik studenckiego strajku solidarnościowego na UWr z robotnikami HiL w Krakowie. 1988 z Waldemarem Krasem wydawca podziemnego pisma „Uczeń Niepokorny”.

IV–VI 1989 jeden z organizatorów kampanii wyborczej KO „S” we Wrocławiu oraz w całym woj. wrocławskim, koordynator akcji plakatowania na terenie woj. 1990 zasadnicza służba wojskowa. 1990–1991 instruktor kulturalno-oświatowy w Domu Pomocy Społecznej we Wrocławiu, 1991–1992 szef działu handlowego firmy Selena tamże, 1992–1993 kierownik we wrocławskich prywatnych firmach handlowych branży obuwniczej, od 1993 własna działalność gospodarcza.

Odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (2012), Krzyżem Wolności i Solidarności (2021).

 

Artur Adamski|Ewa Chabros

Region Dolny Śląsk, Wrocław

Opcje strony

do góry