Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Byczewski Iwo

Iwo Byczewski, ur. 29 II 1948 w Poznaniu. 1966-1967 student Szkoły Nauk Politycznych w Paryżu, absolwent Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Prawa i Administracji (1971), studiów podyplomowych w College d’Europe w Brugii (1972).

1977-1982 urzędnik w Ministerstwie Sprawiedliwości, po 13 XII 1982 usunięty z pracy.

Od IX 1980 w „S”, członek Komitetu Założycielskiego, 1980-1981 członek KZ w Ministerstwie Sprawiedliwości, przewodniczący KZ w Komisji Badania Zbrodni Hitlerowskich.

Po 13 XII 1981 kolporter wydawnictw podziemnych, organizator transportu. 1982-1989 pracownik naukowy w Instytucie Nauk Ekonomicznych PAN. Od 1988 doktor, członek KO przy Lechu Wałęsie, komisji samorządów terytorialnych.

W 1989 uczestnik obrad Okrągłego Stołu w podzespole ds. stowarzyszeń i samorządu terytorialnego. 1989-1990 sekretarz komisji w kancelarii Senatu, doradca ministra, wicedyr. biura w Urzędzie Rady Ministrów, 1990-1991 dyr. Departamentu Personalnego Ministerstwa Spraw Zagranicznych, 1991-1995 wiceminister spraw zagranicznych, 1995-2001 prezes rady nadzorczej Alcatel Polska SA, 1996-2001 doradca amerykańskiej firmy prawniczej Hogan and Hartson; 1997-2001 prezes fundacji Centrum Stosunków Międzynarodowych, w 2001 wiceprzewodniczący zarządu Stowarzyszenia Euroatlantyckiego, 2001-2002 ambasador RP przy Unii Europejskiej w Brukseli, 2002-2007 ambasador w Królestwie Belgii i Wielkim Księstwie Luksemburga. Członek Rady Fundatorów Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej oraz Polskiej Rady Ruchu Europejskiego. W 2007 członek Komitetu Honorowego PO. Od 2012 ambasador RP w Tunezji.

Odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski (1995), Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski (2009).

 

Anna Grażyna Kister

Region Mazowsze, Warszawa

Opcje strony

do góry