Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Bykowska Maria

Maria Bykowska, ur. 22 I 1948 w Kępnie k. Kalisza. Ukończyła LO tamże (1967).

1967-1969 projektantka w zakładzie rzemieślniczym w Kępnie, 1969-1978 kasjerka w Urzędzie Pocztowym, 1978-1989 księgowa w Zakładzie Urządzeń Chemicznych Montochem w Kępnie.

Od IX 1980 w „S”, członek Komitetu Założycielskiego w Montochemie, od XI 1980 sekretarz KZ, następnie oddelegowana do pracy w Międzyzakładowej Komisji Porozumiewawczej „S” w Kępnie.

Po 13 XII 1981 działaczka podziemnej KZ: zaangażowana w nadawanie audycji przez radiowęzeł zakładowy (we współpracy z Anielą Kempą i Bogumiłem Skowrońskim) podającej informacje nieocenzurowane, współorganizatorka wieców i kolportażu podziemnych wydawnictw w zakładzie (m.in. „Solidarność Dolnośląska”, „Solidarność Walcząca”, „Biuletyn Dolnośląski”, „Replika”, „Odrodzenie”); 1982-1984 członek związanej z Solidarnością Walczącą grupy Harpun w Kępnie (we współpracy z Józefem Handrysikiem, Włodzimierzem Jędrasikiem, Wiesławem Kołodziejczykiem i Henrykiem Müllerem). 5 III 1984 aresztowana, przetrzymywana w AŚ w Kaliszu, następnie w AŚ w Poznaniu, 24 IV 1984 skazana wyrokiem Sądu Rejonowego w Kępnie na 1 rok więzienia w zawieszeniu na 3 lata i grzywnę, 21 VII 1984 kary umorzono na mocy amnestii. Wielokrotnie, regularnie wzywana na rozmowy tzw. profilaktyczno-ostrzegawcze przeprowadzane na komendzie MO w Kępnie.

Od 31 III 1989 członek Międzyzakładowej Komisji Organizacyjnej „S” Ziemi Kępińskiej. Od 1989 w RFN/Niemczech, 1990-1996 zatrudniona w restauracji w Düsseldorfie, 1996-2007 na zasiłku dla bezrobotnych, od 2007 na zasiłku przedemerytalnym.

Od 6 I 1982 rozpracowywana przez Wydz. V KW MO w Kaliszu w ramach SOR krypt. Rower dot. kolportażu ulotek w Kępnie (z W. Fołtą, J. Handrysikiem, B. Skowrońskim, Markiem Stefaniakiem); od 25 X 1982 w ramach SOR krypt. Veto; 12 IV 1983 – 24 IV 1986 przez Wydz. V KW MO/WUSW w Kaliszu w ramach SOR krypt. Metro.

 

Grażyna Schlender

Kępno, Region Wielkopolska Południowa

Opcje strony

do góry