Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Bzdyl Krzysztof

Krzysztof Bzdyl, ur. 4 III 1950 w Krakowie. Ukończył III LO w Krakowie (1968). Absolwent Sanford Brown College w St. Louis (USA), kierunek księgowość (1991).

I 1969 – VII 1969 pracownik umysłowy w Wojewódzkim Przedsiębiorstwie Transportowym Handlu Wewnętrznego w Krakowie. W XII 1970 organizator manifestacji w Krakowie popierających robotników strajkujących na Wybrzeżu. III 1971 – XII 1971 pracownik umysłowy w Krakowskich Zakładach Gastronomicznych Wschód, I 1972 – II 1974 pracownik umysłowy w Krakowskim Przedsiębiorstwie Przemysłu Gastronomicznego Oddział Restauracji tamże, 1972– 1975 student Wydz. Ekonomiki Handlu Wewnętrznego Akademii Ekonomicznej tamże, III 1974 – VI 1976 inspektor w Wojewódzkim Przedsiębiorstwie Przemysłu Gastronomicznego tamże (przeniesiony na gorsze stanowisko za wypowiedzi przeciwko PZPR), VII 1976 – X 1976 dyspozytor w WSS Społem, Oddział Gastronomii tamże (zwolniony dyscyplinarnie za zorganizowanie strajku), XI 1976 – I 1977 magazynier-rewident w WSS Społem, Oddział Magazynów tamże, II 1977 – VIII 1977 referent ekonomiczny w Okręgowym Przedsiębiorstwie Surowców Wtórnych tamże (zwolniony dyscyplinarnie), III 1978 – VIII 1979 referent w Centrali Technicznej Krakowskiego Biura Sprzedaży.

1978–1980 drukarz, wykonawca matryc niezależnego pisma „Opinia Krakowska”. Od I 1979 współpracownik SKS w Krakowie, w 1979 uczestnik ROPCiO; 25 VII 1979 współzałożyciel Ruchu Porozumienia Polskich Socjalistów w Krakowie. Kolporter niezależnych wydawnictw, m.in. pism „Biuletyn Informacyjny” KSS KOR, „Robotnik”, „Głos”, „Droga”, „Gazeta Polska”, „Opinia Krakowska”, „Spotkania” oraz książek NOW-ej, ulotek. IX 1979 – III 1981 st. inspektor w Dzielnicowym Zespole Ekonomiczno-Administracyjnym Szkół w Krakowie-Śródmieściu. 1 IX 1979–1984 współzałożyciel KPN, w kierownictwie Obszaru II Południe, 1983–1984 kierownik tego obszaru (ps. Jan Godebski); w ramach KPN inicjator i organizator poligrafii, drukarz, kolporter, organizator manifestacji 11 XI 1979, akcji ulotkowych i plakatowych, malowania haseł na murach, zbierania składek na pomoc represjonowanym, założyciel struktur podziemnych KPN. 1979–1980 wielokrotnie zatrzymywany, poddawany rewizjom, 10 XII 1979 i 14 I 1980 ukarany grzywnami przez kolegia ds. wykroczeń za noszenie znaczka KPN.

Od IX 1980 w „S”; wiceprzew. Komitetu Założycielskiego w Dzielnicowym Zespole Ekonomiczno-Administracyjnym Szkół Kraków-Śródmieście. 6 XII 1980 aresztowany, osadzony w AŚ w Warszawie-Mokotowie, 2 VI 1981 zwolniony. VII 1981 – III 1982 st. dyspozytor w MPK w Krakowie. Od VII 1981 w KOWzP w Krakowie, od XI 1981 we władzach krajowych.

14–15 XII 1981 organizator strajku w zajezdni MPK w Krakowie-Łagiewnikach, przew. KS. 15 XII 1981 internowany w Ośrodku Odosobnienia w Nowym Wiśniczu, 28 XII 1981 aresztowany, 12 III 1982 skazany w trybie doraźnym przez Sąd Warszawskiego Okręgu Wojskowego na 3 lata pozbawienie wolności, 4 V 1982 Izba Wojskowa SN po rewizji wniesionej przez obrońcę, zmniejszyła wyrok do 2 lat, osadzony w ZK w Raciborzu, Strzelcach Opolskich, Kłodzku i Strzelinie, 3 VIII 1983 zwolniony na mocy amnestii.

1984–2006 na emigracji w USA. Współpracownik KPN, 1984–1989 przedstawiciel KPN, wydawca (z Aleksandrem Górką) pisma „Wolna Polska” w St. Louis.

W 1999 współzałożyciel, od 2006 działacz stowarzyszenia Związek Konfederatów Polski Niepodległej 1979–1989, od 2010 prezes.

Odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski (2009), Krzyżem Wolności i Solidarności (2016).

1980–1982 rozpracowywany przez Wydz. III-1 KW MO w Krakowie w ramach SOR krypt. Epsilon; 1982–1990 przez Wydz. III/WOKPP KW MO/WUSW w Krakowie w ramach SOR krypt. Konspiratorzy.

Dorota Nowok, Sławomir Chmura

Opcje strony

do góry