Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Cedrych Walenty

Walenty Cedrych, ur. 1 II 1946 w Niewieszu k. Turku. Ukończył SP (1960), w 1976 uprawnienia zawodowe elektromechanika.

1962-1965 pracownik Państwowego Ośrodka Maszynowego w Poddębicach; 1965-1967 zasadnicza służba wojskowa; 1967-1968 pracownik Kółka Rolniczego w Niewieszu, 1968-1985 Zarządu Portu Gdańsk. W XII 1970 uczestnik strajku w PG i demonstracji w Gdańsku.

W VIII 1980 uczestnik strajku w PG, członek KS Rejonu I Wolnego Obszaru Celnego, szef straży strajkowej; od IX 1980 w „S”, członek Komitetu Założycielskiego, następnie KZ.

13-19 XII 1981 uczestnik strajku w PG, członek KS. 1982-1988 członek TKZ „S”; 1982-1985 drukarz i współorganizator kolportażu podziemnego pisma TKZ „Portowiec”, kolporter pism podziemnych, (m.in. „Orlika”). 7 X 1985 aresztowany, przetrzymywany w AŚ w Gdańsku, zwolniony 13 IX 1986 na mocy amnestii; zwolniony z pracy. XI 1986 – VI 1987 ponownie zatrudniony w PG; 1987-1989 pracownik sezonowy elektrociepłowni EC Wybrzeże i punktu gastronomicznego w gdańskim zoo. W VIII 1988 strajkujących w PG.

1989-2001 pracownik PG (od 1991 Morski Port Handlowy Gdańsk SA, od 1998 Zarząd Morskiego Portu Gdańsk), członek KZ „S”. 2001-2007 na emeryturze, od 2008 pracownik Agencji Ochrony Juwentus.

Arkadiusz Kazański

Gdansk, Region Gdańsk

Opcje strony

do góry