Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Cechnicki Czesław

Cechnicki Czesław, ur. 7 XII 1938 w Kazanowie k. Kołomyi (obecnie Ukraina), zm. 12 IX 2021 w Zgorzelcu. Ukończył SP w Zgorzelcu (1957).

1956–1958 kierownik biura podawczego w Sądzie Rejonowym w Zgorzelcu, 1958–1960 na rencie inwalidzkiej, 1960–1970 przykręcacz osnów w Fabryce Włókienniczej w Zawidowie Filia w Zgorzelcu, 1970–2005 kaletnik-monter, brygadzista w Spółdzielni Inwalidów Delta tamże.

Od X 1980 w „S”; X 1980 współzałożyciel, członek Komitetu Założycielskiego, nast. przew. KZ, kolporter niezależnych wydawnictw „S” z Jeleniej Góry (m.in. „Solidarność Jeleniogórska”, „Odrodzenie”); od X 1980 członek MKZ w Zgorzelcu/MKK Ziemia Zgorzelecka. I – II 1981 uczestnik strajku okupacyjnego w klubie Gencjana w Jeleniej Górze.

1982–1989 przew. TKZ: organizator (m.in. z Ryszardem Dziobańskim) kolportażu podziemnych wydawnictw w zakładzie, zbierał składki na pomoc dla aresztowanych, internowanych i ich rodzin. 31 VIII 1982 współorganizator i uczestnik demonstracji w Zgorzelcu. 1982–1989 kolporter (z synem Robertem) wydawnictw podziemnych (sprowadzał je z Oleśnicy, Wrocławia i Warszawy) i organizator sieci kolportażu w Zgorzelcu (z Jerzym Hendzlem, Wacławem Janikowskim, Marianem Nowosielskim, Ryszardem Serwą, Janem Skowrońskim), pism: m.in. „Biuletyn Dolnośląski”, „Z Dnia na Dzień”, „Solidarność Walcząca”, „Ogniwo”, „Region”, „Tygodnik Mazowsze”, „Gencjana”, „Paragraf”, zgorzelecka „Iskra”, „Fama” i „Zgorzelina”, kaset magnetofonowych, książek i ulotek. 1983–1987 członek zaprzysiężony Oddziału SW w Zgorzelcu; 1984–1987 współpracownik Niezależnego Ruchu Działania „S” tamże. 1982–1987 wielokrotnie zatrzymywany i poddawany rewizjom.

II – VI 1989 przew. Komitetu Organizacyjnego, nast. 1989–2005 przew. KZ. II 1989–1990 członek-założyciel Komisji Koordynacyjno-Informacyjnej Ziemia Zgorzelecka/Międzyzakładowego Komitetu Organizacyjnego Ziemia Zgorzelecka; 20 IV – VI 1989 członek KO Ziemia Zgorzelecka. 1995–1998 w ROP. Od 2005 na emeryturze.

Odznaczony Krzyżem Wolności i Solidarności (2017).

Do 10 I 1990 rozpracowywany przez WUSW w Jeleniej Górze i RUSW w Zgorzelcu.

Łukasz Sołtysik

Region Dolny Śląsk, Region Jelenia Góra, Zgorzelec

Opcje strony

do góry