Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Charkin Wojciech

Wojciech Charkin, ur. 27 III 1947 w Gdyni, zm. 8 I 2019 w Gdańsku. Absolwent Politechniki Gdańskiej, Wydz. Elektroniki (1972).

1966-1967 młodszy instruktor techniczny w Rejonowym Urzędzie Telekomunikacyjnym w Gdyni, 1973-1984 pracownik Instytutu Nauk Społecznych PG, od 1978 wykładowca w Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku, 1984-2001 pracownik Biblioteki Głównej PG. Od 1967 w PTTK. W 1968 uczestnik wydarzeń marcowych, w 1970 wydarzeń grudniowych. W 1977 członek założyciel Polskiego Towarzystwa Ergonomicznego. Do 1978 kierownik gdańskiego oddziału tygodnika studenckiego „Politechnik” wydawanego na Politechnice Warszawskiej. 1978-1979 uczestnik niezależnych obchodów 3 V i 11 XI.

18-31 VIII 1980 dziennikarz podczas strajków w Stoczni Gdańskiej im. Lenina. 22 VIII 1980 uczestnik wiecu na PG. 25 IX 1980 współredaktor oświadczenia dziennikarzy („Zeszyt Charkina”) do MKZ „S” w Gdańsku, które podpisało 36 osób. 12 X 1980 autor reportażu o sierpniowym strajku w SG ''Kiedy niemożliwe stało się możliwe'', opublikowanego w „Politechniku” (nr 30). Od IX 1980 w „S”, członek Komisji Założycielskiej, następnie KZ na PG, jeden z 3 przedstawicieli „S” INS PG; X-XI 1980 uczestnik prac komisji reprezentującej naukę polską, prowadzącej rozmowy z rządem, zakończone porozumieniem o podwyżkach dla nauczycieli.

13-15 XII 1981 uczestnik strajku (wiec, oflagowanie, akcja ulotkowa) na PG. Po 13 XII 1981 członek podziemnej „S” na PG, współpracownik m.in. Tadeusza Sukowskiego i Teresy Kozłowskiej. 1982-1989 współpracownik pisma „Solidarność” Regionu Gdańsk: członek redakcji, autor tekstów, udostępniał lokal; kolporter wydawnictw podziemnych, m.in. ''Małej apokalipsy'' Tadeusza Konwickiego i książek londyńskiego wydawnictwa Aneks; współpracownik m.in. Andrzeja Liberadzkiego i Włodzimierza Szymańskiego. W 1985 redaktor maszynopisu książki Piotra Dominiaka ''Proces gdański''. 1985-1989 uczestnik spotkań Duszpasterstwa Środowisk Twórczych w kościele oo. Dominikanów. W V i VIII 1988 dostarczał żywność strajkującym w Gdańsku studentom i stoczniowcom.

W 1989 współzałożyciel, redaktor „Tygodnika Wyborczego”. 1989-1990 redaktor „Tygodnika Gdańskiego”. 1989-1992 członek Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich, 1990-2000 Rady Nadzorczej wydawnictwa Przekaz Sp. z o.o., 2006-2009 członek, następnie wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Radia Gdańsk, 2007-2008 główny specjalista ds. promocji Stoczni Marynarki Wojennej SA w Gdyni.

Autor publikacji promujących woj. pomorskie.

Odznaczony Złotą Odznaką Polskiego Stowarzyszenia Filmu Naukowego (1999), Srebrną i Złotą Honorową Odznaką PTTK (2001, 2008), Medalem z okazji 25. rocznicy podpisania Porozumień Sierpniowych (2005), Srebrnym Krzyżem Zasługi (2006).

 

Krzysztof Filip, Arkadiusz Kazański

Opcje strony

do góry