Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Charzyński Tadeusz

Tadeusz Charzyński, ur. 26 X 1945 w Gołocinie k. Sierpca. Ukończył SP w Krubinie.

1961-1963 uczeń w Zakładzie Naprawczym Mechanizacji Rolnictwa w Ciechanowie, 1963-1971 zatrudniony w Płockiej Stoczni Rzecznej, 1971-1983 w Zakładach Maszyn i Urządzeń Technologicznych Unitra-Unima – Zakładzie Techniki Próżniowej w Koszalinie.

20-25 VIII 1980 uczestnik strajku w Unitrze-Unimie; od IX 1980 w „S”, członek i skarbnik Komitetu Założycielskiego w miejscu pracy.

1982-1983 drukarz i kolporter podziemnego pisma „Grudzień ’81. Gazeta Wojenna NSZZ «Solidarność» w Koszalinie” (druk wraz z Tadeuszem Falkowskim, Jackiem Formanowiczem i Jerzym Połomskim).

1985-1993 własna działalność gospodarcza (usługi transportowe), 1995-1999 pracownik Zakładu Mechaniki Pojazdowej w Koszalinie.

2 IX – 31 X 1980 rozpracowywany przez Wydz. III KW MO w Koszalinie w ramach SOR krypt. Gra.

Leszek Laskowski

Koszalin, Region Pobrzeże

Opcje strony

do góry