Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Chełminiak Mieczysław

Mieczysław Chełminiak, ur. 4 IV 1959 w Lubocieniu k. Tucholi, zm. 29 IX 2010 w Bydgoszczy. Ukończył Technikum Budowy Okrętów w Gdańsku (1982).

1978–1988 monter kadłubów, nast. operator urządzeń dźwigowych w Stoczni Gdańskiej im. Lenina.

VIII 1980 uczestnik strajku, członek zakładowego KS. Od IX 1980 w „S”, członek Komitetu Założycielskiego. 1980 oddelegowany do pracy w MKZ jako operator centrali telefonicznej. Od II 1981 w Komisji Wydziałowej K-2.

13–16 XII 1981 uczestnik strajku, członek zakładowego KS. 1982–1987 uczestnik akcji pomocy rodzinom osób represjonowanych, m.in. zaangażowany w zbieranie składek pieniężnych, kolportaż prasy podziemnej (m.in. stoczniowej „Rozwagi i Solidarności”). V i VIII 1988 współorganizator strajków w Stoczni Gdańskiej, członek KS.

1989–1991 robotnik obsługi urządzeń odlewniczych w Odlewni Gdańskiej Sp. z. o.o., 1991–1995 mistrz, nast. odlewnik w Stoczni Gdańskiej. Od 1995 na rencie inwalidzkiej.

1989–2006 w Prezydium KZ SG, 1998–2010 delegat na WZD Regionu Gdańskiego, członek ZR; 2002 delegat na KZD. 2006–2010 w Prezydium Sekcji Przemysłu Okrętowego.

Odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (2008).

Arkadiusz Kazański

Gdansk, Region Gdańsk

Opcje strony

do góry