Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Chlebik Teresa

Teresa Chlebik, ur. 9 XI 1951 w Bytomiu. Absolwentka Studium Nauczycielskiego w Gliwicach (1973).

1969-1970 stażystka w Zakładach Górniczo-Hutniczych Orzeł Biały w Piekarach Śl., 1973-1974 zatrudniona w SP nr 48 w Bytomiu, 1974-1977 w SP nr 24 w Chorzowie, 1977-1982 w SP nr 2 w Siemianowicach Śl. 1973-1980 członek ZNP.

Od IX 1980 w „S”, członek Komitetu Założycielskiego „S” sekcji nauczycieli w Bytomiu; od 9 II 1981 oddelegowana do pracy związkowej: sekretarz Komisji Okręgowej „S” Pracowników Oświaty i Wychowania Ziemi Bytomskiej; w V 1981 założycielka KOWzP przy MKZ Bytom; III-XII 1981 kolporterka niezależnego pisma „Konkretnie”.

Po 13 XII 1981 członek redakcji „Biuletynu Informacyjnego” bytomskiego Tymczasowego Komitetu Koordynacyjnego; 26 II 1982 zatrzymana w Bytomiu w mieszkaniu brata, po rewizji przesłuchana w KW MO w Katowicach, 27 II – 6 III 1982 internowana w Ośr. Odosobnienia w Katowicach, 6 III 1982 aresztowana, osadzona w AŚ w Katowicach, 17 V 1982 skazana przez Sąd Śląskiego Okręgu Wojskowego na sesji wyjazdowej w Katowicach na 3,5 roku więzienia i 3 lata pozbawienia praw publicznych, osadzona w ZK w Lublińcu, następnie w Bydgoszczy-Fordonie; w VI 1982 zwolniona z pracy; od 8 II 1983 przerwa 6 mies. w odbywaniu kary (choroba dziecka), 9 VIII 1983 resztę kary darowano na mocy amnestii. Po wyjściu bez zatrudnienia.

Od X 1983 na emigracji w Australii, 1985-1991 współorganizatorka i aktywny członek Biura Informacyjnego „S” w Australii, 1989-1993 współzałożycielka i członek Australijskiego Funduszu Solidarności z Polską.

Odznaczona Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (2007).

25 II 1982 – 12 I 1983 rozpracowywana przez Wydz. III-1 KW MO w Katowicach w ramach SOR krypt. Desantowcy; 19 V 1982 – 17 XI 1983 przez Wydz. III KW MO/Dep. V WUSW w Katowicach w ramach SOR krypt. Anarchiści.

Halina Żwirska

Opcje strony

do góry