Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Chlebda Wojciech Michał

Wojciech Michał Chlebda, ur. 18 I 1950 w Głuchołazach. Absolwent Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Opolu (1972), doktorat (1980), habilitacja (1991), profesor zwyczajny (1998).

Od 1972 związany z opolską WSP (od 1994 Uniwersytet Opolski). Dyr. Instytutu Filologii Wschodniosłowiańskiej UO, członek komitetów i komisji PAN, Polskiego Towarzystwa Językoznawczego, Opolskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk (przewodniczący Wydz. II Języka i Literatury). W III 1968 uczestnik strajku okupacyjnego na WSP. 1971-1981 w PZPR.

Od IX 1980 w „S” (do 1995), członek Komitetu Założycielskiego, następnie KZ, Sekcja Informacji. 1980-1981 udostępniał wydawnictwa niezależne z prywatnej biblioteki, XI/XII 1981 podczas strajku studenckiego prowadził wykłady dla strajkujących.

15 XII 1981 zatrzymany pod zarzutem prowadzenia nielegalnej biblioteki i wypożyczalni wydawnictw bezdebitowych, internowany w Ośr. Odosobnienia w Opolu, zwolniony 24 XII 1981. W 1982 przeniesiony na gorsze stanowisko, następnie. zwolniony z pracy. W okresie działalności podziemnej spotykał się ze studentami oraz publikował wiersze patriotyczne i satyryczne (pod pseud.).

Autor ok. 180 publikacji naukowych z zakresu językoznawstwa, 4 monografii (w tym: ''Literatura, kultura, język'', Opole 2002; ''Elementy frazematyki. Wprowadzenie do frazeologii nadawcy'', wyd. 2 uzup., Łask 2003), współautor 3 słowników.

Odznaczony m.in. Złotym Krzyżem Zasługi (2006).

Do 31 I 1989 rozpracowywany przez Wydz. III WUSW w Opolu w ramach KE krypt. Rusycysta.

Antoni Maziarz

Region Śląsk Opolski, Opole

Opcje strony

do góry