Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Chlebowski Longin

Longin Chlebowski, ur. 25 VII 1951 w Łodzi. Ukończył ZSZ w Łodzi (1968).

1973-1978 pracownik Łódzkiego Kombinatu Budowlanego Zachód, 1978-1981 MPK w Łodzi (obecnie MPK Łódź Sp. z o.o.).

26-31 VIII 1980 członek KS w MPK w Łodzi, odpowiedzialny za bezpieczeństwo strajku; od IX 1980 w „S”, członek Komitetu Założycielskiego w MPK, następnie przewodniczący KZ, od V 1981 delegat na I WZD Regionu Ziemia Łódzka, IX/X 1981 delegat na I KZD.

13 XII 1981 współorganizator strajku w MPK, 13/14 XII 1981 aresztowany, przetrzymywany w KM MO w Łodzi, ZK w Sieradzu, AŚ w Łodzi, 13 I 1982 skazany wyrokiem Sądu Pomorskiego Okręgu Wojskowego w Bydgoszczy na 3 lata więzienia, osadzony w ZK Hrubieszowie i Łodzi, uczestnik wielu głodówek protestacyjnych (najdłuższa 28 dni), 3 VIII 1983 zwolniony na mocy amnestii; zwolniony z pracy. Współorganizator Duszpasterstwa Ludzi Pracy w parafii oo. jezuitów (o. Stefan Miecznikowski) i parafii św. Teresy (ks. Józef Belniak) w Łodzi. 1984-1989 zatrudniony w pracowni metaloplastyki (założonej przez Jana Dębowskiego i Ryszarda Szczepaniaka).

Od III 1989 zatrudniony w MPK w Łodzi, od V 1991 przewodniczący KZ „S”; od 1989 delegat na kolejne WZD Regionu Ziemia Łódzka, 1989-1992 członek ZR, 1991-1994 przewodniczący Komisji Międzyzakładowej „S” MPK, 1993-2011 delegat na kolejne KZD, członek Komisji Statutowej. W 1989 współzałożyciel Łódzkiego Porozumienia Obywatelskiego. 1990-1994 radny Miasta Łódź, przewodniczący Komisji Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej. 1997-2001 w RS AWS, członek Prezydium Zarządu Wojewódzkiego, 2004-2007 w Partii Centrum, wiceprzewodniczący Rady Wojewódzkiej.

Wyróżniony m.in. odznaką Zasłużony Działacz Kultury (2011), medalem O Niepodległość Polski i Prawa Człowieka 13 XII 1981 – 4 VI 1989 (2001), odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi (1998), Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski (2007).

1981-1982 rozpracowywany przez Wydz. IIIA/V KW MO w Łodzi w ramach SOR krypt. Próba; 1988-1989 przez Wydz. V WUSW w Łodzi w ramach SOR krypt. Przystanek.

 

Adam Borowski|Leszek Próchniak

Opcje strony

do góry