Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Chmielewski Andrzej

Andrzej Chmielewski, ur. 2 VII 1939 w Radomiu. Ukończył Techniczną Szkołę Zawodową tamże (1964).

1965-1966 pracownik Zakładu Urządzeń Radiowo-Telewizyjnych w Radomiu, 1966-1984 kierownik Zakładu Telewizyjnego nr 1 Spółdzielni Inwalidów Nowe Życie tamże.

Od IX 1980 w „S”; w 1980 współzałożyciel KZ w Powiatowej Spółdzielni Samopomoc Chłopska w Szydłowcu, V-VI 1981 delegat na I WZD Regionu Ziemia Radomska, członek ZR, Komisji Interwencji ZR, Międzyzakładowej Komisji Regionalnej.

16 XII 1981 zatrzymany, przetrzymywany w AŚ w Szydłowcu (tam podjął głodówkę), po czterech dniach zwolniony. Od 1982 kolporter wydawnictw podziemnych, współorganizator pomocy dla represjonowanych i ich rodzin, współpracownik Prymasowskiego Komitetu Pomocy przy parafii św. Marcina w Warszawie. 1984-1990 kierownik Zakładu Naprawy Sprzętu RTV PS SCh w Szydłowcu.

1990-1991 w RdR, członek Zarządu RdR w Radomiu. 1990-1993 właściciel zakładu naprawy sprzętu RTV w Radomiu, od 1993 na rencie. Od 1993 organizator pomocy dla Polaków na dawnych Kresach Wschodnich, działacz na rzecz zachowania dóbr kultury polskiej w Zachodniej Ukrainie, współpracownik Wspólnoty Polskiej. Od 2003 fotograf, dokumentator ZR, współpracownik Archiwum Archiwum Archiwum, wydawnictwo założone w 1977 w Warszawie przez Jacka Arcta i Jadwigę Żelechowską we współpracy z grupą osób, które od 1974 powielały techniką fotograficzną wydawnictwa emigracyjne i ulotki (m.in. zawiadamiające o mszach rocznicowych). Działało do 1981 (do 1978 bez nazwy), w 1978 powstała formalna struktura i przyjęto nazwę. Historycznego ZR.

 

Region Ziemia Radomska, Szydłowiec

Opcje strony

do góry