Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Choina Bogusław

Bogusław Choina, ur. 20 VI 1950 w Krakowie, zm. 30 V 2016 w Gliwicach. Absolwent Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach, Wydz. Lekarski (1975).

1968–1973 w ZSP.

1970–1972 uczestnik Duszpasterstwa Akademickiego w parafii Wszystkich Świętych w Gliwicach. 1975–1991 lekarz w Instytucie Onkologii w Gliwicach.

Od IX 1980 w „S”; przew. Komitetu Założycielskiego, nast. KZ; 1980–1981 członek Komisji „S” ds. Miasta Gliwice/Delegatury MKR-Komitet Założycielski Jastrzębie w Gliwicach; w VII/VIII i XII 1981 delegat na I i II WZD Regionu Śląsko-Dąbrowskiego; 3 V 1981 współorganizator mszy za Ojczyznę w Gliwicach. 1981–1985 w KPN. Od X 1981 wiceprzew. MKK w Gliwicach.

14 XII 1981 redaktor pierwszego n-ru „Biuletynu II Garnituru Gliwickiej Delegatury NSZZ «S»”. 17 XII zatrzymany, 20 XII aresztowany, osadzony w AŚ w Bytomiu, 11 I 1982 skazany przez Wojskowy Sąd Garnizonowy w Katowicach na sesji wyjazdowej w Gliwicach na 2 lata pozbawienia wolności; 25 II 1982 w wyniku rewizji SN podwyższył wyrok do 5 lat. W V 1982 osadzony w AŚ w Krakowie i w ZK we Wrocławiu, od XII 1982 przerwa w odbywaniu kary ze wzgl. na stan zdrowia, w IV 1983 zwolniony na mocy aktu łaski Rady Państwa.

1989–1991 członek Gliwicko-Zabrzańskiego KO. 1990–1994 radny Miasta Gliwice. 1991–1993 w KLD. 1991–1993 poseł RP z listy KLD. 1991–1999 dyr. ZOZ w Gliwicach (od 1995 Miejski Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego), od 2000 gł. specjalista w Śląskiej Regionalnej Kasie Chorych (od 2003 w Śląskim Oddziale Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia). Współautor kilku prac naukowych z zakresu biologii molekularnej.

Odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski (2007).

1981–1988 rozpracowywany przez Wydz. IIIA/Wydz. V/Wydz. V-2 KW MO/WUSW w Katowicach/Wydz. V KR MO/RUSW w Gliwicach m.in. w ramach SOR krypt. Balon; 1 VII – 13 XI 1989 przez Inspektorat 2 WUSW/RUSW w Gliwicach w ramach SOS krypt. Działacz.

 

Andrzej Jarczewski

Region Śląsko-Dąbrowski, Gliwice

Opcje strony

do góry