Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Chodzicki Kazimierz

Kazimierz Chodzicki, ur. 18 VII 1929 w Konopkach k. Grajewa, zm. 1 II 2019 w Zambrowie. Wykształcenie podstawowe.

1944–1952 w AK-WiN, ps. Żak, 1958 współorganizator bojkotu wyborów do rad narodowych w Rutkach k. Zambrowa, inwigilowany przez SB.

1947–1952 pracownik Państwowej Gminnej Szkoły Gospodarstwa Wiejskiego w Szepietowie, 1952 kierownik Państwowego Gospodarstwa Rolnego w Marianowie, 1955–1958 pracownik Przedsiębiorstwa Państwowego w Sokołowie Podlaskim Cukrownia Sokołów Oddział w Rutkach, 1958–1966 prace dorywcze, 1967–1977 elektromechanik w Przedsiębiorstwie Komunikacji Samochodowej w Zambrowie, 1978–1993 w Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej tamże.

Od jesieni 1980 w „S”, 1–2 X 1980 przew. KS, współorganizator Komitetu Założycielskiego, nast. przew. KZ w PGKiM, członek MKZ w Zambrowie, kolporter niezależnych ulotek i plakatów, współpracownik „S” RI w woj. łomżyńskim, od IX 1980 w kontakcie ze strukturami „S” w Gdańsku.

13 XII 1981 internowany, osadzony w Ośr. Odosobnienia w Białymstoku i Suwałkach, 13 III 1982 zwolniony. Współorganizator druku i kolportażu podziemnych ulotek i przedruków prasy w Zambrowie, organizator wyjazdów na msze za Ojczyznę, m.in. do Białegostoku i Warszawy, 1984–1988 współorganizator spotkań łomżyńskiego KIK przy parafii Trójcy Przenajświętszej w Zambrowie. 1985 jeden z inicjatorów wmurowania ufundowanej przez opozycjonistów z Zambrowa tablicy upamiętniającej ks. Jerzego Popiełuszkę w kościele św. Stanisława Kostki w Warszawie oraz ukrycia tamże sztandaru zambrowskiego oddziału „S”. Od 1988 działacz koła terenowego Towarzystwa Przyjaciół „Powściągliwości i Pracy” w Zambrowie, 1988–1989 Białostockiego Klubu Myśli Politycznej. 1982–1989 wielokrotnie zatrzymywany, przesłuchiwany, poddawany rewizjom.

1988–1993 przew. KZ, 1990 przew. Rady Zakładowej. Od 1993 na emeryturze.

Odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi (1992), Krzyżem Wolności i Solidarności (2015), Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski (2017).

1983–1988 rozpracowywany przez RUSW w Zambrowie w ramach SOS krypt. Demagog.

Jolanta Brzozowska

Region Mazowsze, Zambrów

Opcje strony

do góry