Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Chojnacki Eryk

Eryk Chojnacki, ur. 24 V 1962 w Kielcach. Absolwent Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Instytut Historii (1992).

1978-1980 kolporter wydawnictw niezależnych, m.in. „Biuletynu Informacyjnego” KSS KOR. 1978-1981 uczestnik Ruchu Światło-Życie przy parafii św. Krzyża w Kielcach.

W IV 1982 współzałożyciel, następnie członek KOS Regionu Świętokrzyskiego, w V 1982 współzałożyciel i wydawca „Biuletynu” KOS oraz „Biuletynu” KOS RI Regionu Świętokrzyskiego, drukowanych nielegalnie w drukarni Wojewódzkiego Domu Kultury w Kielcach. V-VI 1982 współorganizator audycji podziemnego Radia „S” w Kielcach. Współorganizator manifestacji tamże. 28 VIII 1982 aresztowany w niezależnej drukarni, od 31 VIII 1982 przetrzymywany w AŚ w Kielcach-Piaskach, we IX 1982 usunięty ze szkoły, w X 1982 areszt uchylono w związku z koniecznością hospitalizacji; w III 1983 matura zdana eksternistycznie w Centrum Kształcenia Ustawicznego w Starachowicach; 22 VII 1983 sprawę prowadzoną przez Sąd Warszawskiego Okręgu Wojskowego w Kielcach umorzono na mocy amnestii. 1983-1984 pracownik Państwowego Szpitala Klinicznego nr 1 w Lublinie. W 1984 inicjator akcji zbierania w Lublinie podpisów popierających strajk młodzieży w obronie krzyży we Włoszczowie (listy z podpisami zawiózł do protestujących). 1984-1986 członek (jednoosobowej) komisji ds. represjonowanych studentów przy Samorządzie Studentów KUL. 1984-1989 współorganizator comiesięcznych mszy św. w kościele św. Piotra Apostoła w Lublinie w dzień zamordowania ks. Jerzego Popiełuszki oraz dzień wprowadzenia stanu wojennego. 1985-1987 współzałożyciel (wraz z teściem, Zbigniewem Strzałkowskim, plastykiem) drukarni w ich mieszkaniu w Lublinie (druk znaczków poczt podziemnych i kartek okolicznościowych). 1986-1988 uczestnik zagranicznych występów Chóru Akademickiego KUL, podczas których nawiązał kontakty (m.in. w Paryżu z Janem Andrzejem Stepkiem i Mirosławem Chojeckim, w Szwajcarii z Jackiem Sygnarskim oraz w Kolonii z Andrzejem Chileckim) w celu sprowadzania do Polski książek i środków na finansowanie działalności opozycyjnej. W XII 1986 kurier TZR Środkowo-Wschodniego. 1987-1989 przewodniczący Komisji Uczelnianej NZS KUL oraz Międzyuczelnianej Komisji NZS w Lublinie, członek Komisji Krajowej NZS; w 1987 współzałożyciel niezależnego czasopisma NZS „Żak”. W VI 1987 zatrzymany na 48 godz. podczas wizyty Jana Pawła II w Lublinie. IV-V 1988 współorganizator studenckich akcji protestacyjnych tamże. W XI 1988 członek Obywatelskiego Komitetu Obchodów 70-lecia Odzyskania Niepodległości Regionu Środkowo-Wschodniego. 8 XII 1988 zatrzymany podczas przewożenia wydawnictw niezależnych, w II 1989 uznany za winnego przez kolegium ds. wykroczeń, które odstąpiło od wymierzenia kary.

II-IV 1989 uczestnik obrad Okrągłego Stołu w Zespole Stowarzyszeń i Samorządu Terytorialnego. IV-X 1989 członek Prezydium KO Lubelszczyzny, V-VI 1989 koordynator kampanii wyborczej KO przed wyborami parlamentarnymi. 1990-1991 pracownik Biblioteki Uniwersyteckiej KUL, 1992-1993 funkcjonariusz UOP, 1993-1996 inspektor NIK w Lublinie, 1998-2002 Regionalny Inspektor Celny tamże, 2002-2007 główny specjalista w Urzędzie Miasta Lublin, 2007-2008 specjalista ds. kontroli w FS Holding SA w Lublinie, od 2008 komisarz skarbowy w Urzędzie Kontroli Skarbowej tamże.

Marcin Dąbrowski

Region Świętokrzyski, Kielce

Opcje strony

do góry