Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Chojnacki Eryk

Chojnacki Eryk, ur. 24 V 1962 w Kielcach. Absolwent Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Instytut Historii (1992).

1978–1980 kolporter wydawnictw niezależnych na terenie Kielc, m.in. „Biuletynu Informacyjnego” KSS KOR. 1978–1981 uczestnik Ruchu Światło-Życie przy parafii św. Krzyża tamże.

IV 1982 współzałożyciel, nast. członek KOS Regionu Świętokrzyskiego, V 1982 współzałożyciel i w początkowym okresie wydawca pisma podziemnego „KOS. Komitet Oporu Społecznego »Solidarność« Regionu Świętokrzyskiego”, drukowanego nielegalnie w drukarni Wojewódzkiego Domu Kultury w Kielcach, uczestnik przygotowań do manifestacji 31 VIII 1982 tamże (m.in. druk 3 tys. ulotek). 28 VIII 1982 zatrzymany w podziemnej drukarni z nakł. ulotek, od 31 VIII 1982 aresztowany i osadzony w AŚ w Kielcach, IX 1982 usunięty dyscyplinarnie z III LO w Kielcach, objęty śledztwem. 30 IX 1982 akt oskarżenia Wojskowej Prokuratury Garnizonowej w Kielcach, a nast. postępowanie sądowe przed Sądem Warszawskiego Okręgu Wojskowego tamże. 8 X 1982 areszt uchylony w zw. z koniecznością hospitalizacji w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym tamże. 28 XII 1982 wyłączony z rozprawy do odrębnego postępowania ze wzgl. na długotrwałą chorobę. III 1983 eksternistyczny egzamin dojrzałości w Centrum Kształcenia Ustawicznego w Starachowicach. 22 VII 1983 sprawa przeciwko niemu prowadzona przez Sąd Warszawskiego Okręgu Wojskowego w Kielcach umorzona na mocy amnestii. 1983–1984 pracownik Państwowego Szpitala Klinicznego nr 1 w Lublinie. 1984 inicjator akcji zbierania w Lublinie podpisów popierających strajk młodzieży w obronie krzyży we Włoszczowie. 1984–1986 w (jednoosobowej) komisji ds. represjonowanych studentów przy Samorządzie Studenckim KUL. 1984–1989 współorganizator cyklicznych comiesięcznych mszy św. w kościele oo. jezuitów Piotra Apostoła w Lublinie (m.in. 13. dzień wprowadzenia stanu wojennego, 19. dzień porwania ks. Jerzego Popiełuszki). 1985–1987 współzałożyciel (z teściem, plastykiem Zbigniewem Strzałkowskim) drukarni we własnym mieszkaniu tamże (druk znaczków poczty podziemnej i kartek okolicznościowych). 1986–1988 uczestnik zagranicznych występów Chóru Akademickiego KUL, podczas których nawiązał kontakty (m.in. w Paryżu z Janem Andrzejem Stepkiem i Mirosławem Chojeckim, w Szwajcarii z Jackiem Sygnarskim oraz w Kolonii z Andrzejem Chileckim) w celu sprowadzania do Polski książek i środków na finansowanie działalności opozycyjnej. XII 1986 kurier TZR Środkowo-Wschodniego. 1987–1989 przew. Komisji Uczelnianej NZS KUL oraz Międzyuczelnianej Komisji NZS w Lublinie, w Komisji Krajowej NZS. 1987 współzałożyciel pisma podziemnego NZS „Żak”. 8 VI 1987 zatrzymany podczas wizyty Jana Pawła II w Lublinie. IV–V 1988 współorganizator studenckich akcji protestacyjnych tamże. XI 1988 w Obywatelskim Komitecie Obchodów 70-lecia Odzyskania Niepodległości Regionu Środkowo-Wschodniego. 8 XII 1988 zatrzymany podczas przewożenia wydawnictw podziemnych, II 1989 uznany za winnego przez kolegium ds. wykroczeń, które jednak odstąpiło od wymierzenia kary.

II–IV 1989 uczestnik obrad Okrągłego Stołu w zespole ds. stowarzyszeń i samorządu terytorialnego. IV–X 1989 w Prezydium Komitetu Obywatelskiego Województwa Lubelskiego/Komitetu Obywatelskiego Lubelszczyzny. V–VI 1989 koordynator kampanii wyborczej KO przed wyborami parlamentarnymi. 1990–1991 pracownik Biblioteki Uniwersyteckiej KUL. 1992–1993 funkcjonariusz UOP. 1993–1996 inspektor NIK w Lublinie. 1998–2002 regionalny inspektor celny tamże. 2002–2007 gł. specjalista w Urzędzie Miasta Lublin. 2007–2008 specjalista ds. kontroli w FS Holding SA tamże. 2008–2010 komisarz skarbowy, a 2010–2017 pełnomocnik ochrony informacji niejawnych oraz administrator bezpieczeństwa informacji w Urzędzie Kontroli Skarbowej tamże. Od 2017 z-ca pełnomocnika informacji niejawnych i z-ca inspektora ochrony danych osobowych w Izbie Administracji Skarbowej tamże. Od 2015 wykładowca ochrony danych osobowych Wydz. Nauk Społecznych KUL.

Odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski (2010).

29 VII 1982–10 III 1983 rozpracowywany przez WUSW w Kielcach w ramach SOR krypt. KOS; 1986 przez Wydz. II WUSW w Lublinie w ramach SO krypt. Albion.

Marcin Dąbrowski

Opcje strony

do góry