Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Chojnacki Paweł

Paweł Chojnacki, ur. 26 IX 1968 w Łodzi. Absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego, kierunek historia (1995), w 2009 doktorat z historii społecznej na University College London.

1980-1987 harcerz, m.in. XV Łódzkiej Drużyny Harcerzy im. Andrzeja Małkowskiego, działacz ruchu harcerskiego.

1984-1987 organizator kolportażu i kolporter wydawnictw podziemnych w łódzkich szkołach średnich (m.in. „Biuletyn Łódzki”, „Głos Łodzi”, „Prześwit”, „Tygodnik Mazowsze”, „Wola”, „Robotnik”, „CDN”). 1984-1987 uczestnik Duszpasterstwa Harcerskiego, współpracownik Duszpasterstwa Środowisk Twórczych przy kościele oo. jezuitów w Łodzi. 1985-1986 współzałożyciel, redaktor i autor pisma „Jutro” – dodatku dla młodzieży szkół średnich łódzkiego pisma „Prześwit”. Od 1987 w Krakowie. W 1988 współzałożyciel i organizator biblioteki wydawnictw podziemnych pn. Bibułoteka u Historyków. III 1988 – I 1991 uczestnik Ruchu WiP, współtwórca Akcji Studenckiej WiP, w 1988 uczestnik zjazdu Ruchu WiP w Warszawie, 25-28 VIII 1988 Międzynarodowej Konferencji Praw Człowieka w kościele św. Maksymiliana Kolbego w Krakowie-Mistrzejowicach. X 1988 – 1992 członek NZS UJ, współorganizator komisji ds. bojkotu przedmiotów obligatoryjnych, II–X 1989 członek Komisji Uczelnianej NZS odpowiedzialny za reformę programu studiów. W V 1988 uczestnik akcji poparcia dla strajkujących pracowników HiL, 6 X – 7 XI 1988 i w 1989 współorganizator bojkotu Studium Wojskowego (oskarżony o użycie przemocy wobec płk. Jana Raduchowskiego-Brochwicza, komendanta Studium Wojskowego UJ, oraz czynną napaść na płk. Jana Migdała, komendanta Studium Wojskowego Politechniki Krakowskiej, uniewinniony); w II 1989 uczestnik demonstracji studenckich, 20 IV 1989 współorganizator i uczestnik demonstracji w ramach „ogólnopolskiego dnia protestu młodego pokolenia” w Krakowie, w V 1989 przeciwko obecności wojsk sowieckich w Polsce; kilkakrotnie zatrzymywany. 1988-1989 kolporter podziemnych wydawnictw (m.in. „Iskra”, „Promieniści”); 1989-1990 stały współpracownik „PWA. Przegląd Wiadomości Agencyjnych”; redaktor i wydawca pism podziemnych („Promieniści”, „Biuletyn Bojkotowy”, „Bez Tytułu”); autor w „Czasie Solidarności”, „Enzetesiku”, „bruLionie”, „Universitasie”, „Nowym Dzienniku” (Nowy Jork), „Iskrze”, okazjonalnie w „Tygodniku Powszechnym” i „Gazecie Wyborczej”.

1990-1992 dziennikarz „Czasu Krakowskiego”, następnie współpracownik Radia Kraków, reporter „Kroniki Krakowskiej” w TV Kraków; 1992-1993 redaktor naczelny i wydawca pisma „Piątek Wieczorem”; 1993-2003 redaktor naczelny i wydawca almanachu „Organizacja”; 1993-2005 komentator i publicysta m.in. w „Arce”, „Arcanach”, „Najwyższym Czasie”, „Nowym Państwie”, „Gazecie Polskiej”, „Wiadomościach Uniwersytetu Jagiellońskiego”, „Dzienniku Polskim i Dzienniku Żołnierza” (Londyn), 2001-2005 publicysta i współpracownik „Tygodnia Polskiego” w Londynie. 1993-1997 założyciel, działacz Klubu Politycznego im. Józefa Mackiewicza. Szef akcji protestacyjnych przeciw umorzeniu śledztwa ws. śmierci Stanisława Pyjasa (pikiety, demonstracje i wmurowanie tablicy pamiątkowej). W 1991 współorganizator manifestacji poparcia dla niepodległości Litwy; w 1994 współtwórca Akademickiego Stowarzyszenia na rzecz Wolnej Czeczenii, w 1995 sekretarz Czeczeńskiego Ośrodka Informacyjnego w Krakowie, współredaktor biuletynu „Marszo! Znaczy wolność”, współorganizator akcji poparcia dla Czeczeńskiej Republiki Iczkerii, 1995-1999 w ramach Inicjatywy Humanitarnej, następnie Inicjatywy Wschodniej współorganizator i uczestnik konwojów z pomocą humanitarną do CzRI; w XII 1997 porwany w Czeczenii (z Markiem Kurzyńcem, Krzysztofem Galińskim, Dominikiem Piaskowskim i Marcinem Thielem), uwolniony 9 II 1998 przez oddział czeczeńskiego specnazu; w 1998 ekspert Polsko-Czeczeńskiego Zespołu Parlamentarnego, w X 1998 współorganizator wizyty prezydenta CzRI Asłana Maschadowa w Polsce. W 1999 współtwórca Komitetu Wolny Kaukaz. W 2001 skazany na karę grzywny za spoliczkowanie działacza SLD Andrzeja Urbańczyka podczas uroczystości 3 V 1997 pod Krzyżem Katyńskim w Krakowie. W 2003 współorganizator protestów przeciw udziałowi wojsk polskich w wojnie w Iraku. W XI i XII 2004 obserwator podczas wyborów prezydenckich na Ukrainie, w IV 2009 podczas wyborów parlamentarnych w Mołdawii. 2005-2009 w Wlk. Brytanii. Od 2010 prowadzi w Krakowie (z żoną Izą Chojnacką) Pracownię Małe Dzieje, zajmującą się poznawaniem i promocją historii lokalnej.

Autor m.in. książek: ''Porwani w Czeczenii. 53 dni w niewoli'' (współautor, 1998), ''Kasztany z Gudermesu. Doświadczenie czeczeńskie'' (1999), ''Gmina Polska Zachodniego Londynu 1959-1976-2003'' (Lublin-Londyn 2006), ''Ur. ʼ68. Notatki z ulic Krakowa 1988-1989'' (2010).

20 I – 29 XII 1989 rozpracowywany przez Wydz. III-1 WUSW w Krakowie w ramach SOS krypt. Aktywny.

 

Paweł Goleń|Sławomir Chmura

Kraków Region Małopolska

Opcje strony

do góry