Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Chorzępa Kazimierz

Kazimierz Chorzępa, ur. 20 I 1953 w Sokołowie Małopolskim. Wykształcenie rolnicze, ukończył ZSZ w Weryni k. Kolbuszowej.

Prowadzi gospodarstwo rolne w Trzebusce k. Sokołowa Małopolskiego. Od 1978 z ojcem zaangażowany w ujawnianie zbrodni NKWD w Turzy k. Sokołowa Małopolskiego.

Od 1980 zw. z „Solidarnością Wiejską”, 30 XII 1980–II 1981 uczestnik strajków chłopskich w Ustrzykach Dolnych i siedzibie b. WRZZ w Rzeszowie (organizator zaplecza żywnościowego), 1981 wiceprzew. Zarządu Gminnego „S” RI w Sokołowie, z żoną Marią współorganizator Duszpasterstw Rolników w Górnie, Łowisku, Leżajsku i Sokołowie Małopolskim.

XI 1983 współzałożyciel i członek Rzeszowskiego Komitetu Oporu Rolników, 1984–1987 łącznik z SW Oddział Rzeszów. VIII 1985 jeden z redaktorów (z Wieńczysławem Nowackim) biuletynu informacyjnego RKOR „Wieś Polska”. Uczestnik spotkań „S” RI w Soninie, Słocinie, Rzeszowie, uroczystości rocznicowych i kościelnych. Zaangażowany w przywracanie pamięci o obozie NKWD w Trzebusce k. Sokołowa Małopolskiego, gdzie jesienią 1944 przetrzymywano m.in. żołnierzy AK. 11 XI 1988 organizator mszy św. w intencji pomordowanych tamże. Kolporter wydawnictw podziemnych, m.in. „Wieś Rzeszowska”, „Bieszczadnik”, „Solidarność Rolników”, „Wieści”. III 1989 uczestnik spotkań członków „S” RI w kościołach Najświętszego Serca Pana Jezusa i Chrystusa Króla w Rzeszowie.

Od 5 III 1989 przew. WKZ „S” RI w Rzeszowie, delegat na Krajowy Zjazd „S” RI. 1989 uczestnik kampanii wyborczej KO (prowadził spotkania przedwyborcze). Od 1988 w Niezależnym Ruchu Ludowym, od 2004 prezes i członek Zarządu Krajowego Stronnictwa Ludowego Ojcowizna RP. Od 1992 współwłaściciel z żoną Marią Zakładu Mleczarskiego Nowość SC w Trzebusce.

Odznaczony Krzyżem Wolności i Solidarności (2016).

VIII 1982–X 1987 rozpracowywany przez Wydz. V WUSW w Rzeszowie w ramach SOR krypt. Pięść; XI 1987–III 1989 Wydz. VI WUSW w Rzeszowie w ramach SOR krypt. Kora; III 1989–X 1989 w ramach KE krypt. Kmieć.

 

Michał Kalisz

Opcje strony

do góry