Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Chossa Wiesław

Wiesław Chossa, ur. 8 VI 1960 w Toporowie k. Świebodzina. Ukończył SP nr 5 w Poznaniu, po 1993 ukończył szkołę średnią.

1976–1982 maszynista offsetowy w pracowni poligraficznej w Wielkopolskich Zakładach Teleelektronicznych Telkom-Teletra w Poznaniu, 1982–1984 telemonter w prototypowni tamże. 1980–1984 delegat załogi do Konferencji Samorządu Pracowniczego.

Od IX 1980 w „S”; współzałożyciel „S” w zakładzie; 1981 wiceprzew. jednego z kół „S” w Telkom-Teletra, członek KZ; drukarz pism „Rezonans”, „Serwis Informacyjny KZ NSZZ «S» przy UAM” i in. materiałów zleconych przez ZR.

Po 13 XII 1981 zaangażowany w pomoc internowanym i ich rodzinom, m.in. uczestnik akcji zbierania podpisów pod petycją ws. uwolnienia internowanych; drukarz i kolporter podziemnych wydawnictw m.in. pisma „Rezonans”. 1982–1984 członek TKZ w Telkom-Teletra. VI – XI 1982 członek TKK Regionu Wielkopolska. 9 X 1982 zatrzymany (z Anną Pieszak) w Kaliszu podczas kolportażu ulotek, osadzony w AŚ w Kaliszu, 8 XI 1982 zwolniony, uniewinniony. 18 IV 1984 aresztowany podczas druku pisma „Rezonans” (z Julianem Zydorkiem i Adamem Pohlem), 28 VII 1984 zwolniony na mocy amnestii. W 1984 zwolniony z pracy. 1984–1985 palacz w Instytucie Rehabilitacji i Ortopedii Akademii Medycznej w Poznaniu, 1985–1986 pomoc techniczna na Uniwersytecie Adama Mickiewicza tamże. 1985–1989 koordynator kontaktów TZR z podziemnymi strukturami „S” w Pile, Kaliszu, Koninie, Zielonej Górze. 1986–1989 współwydawca podziemnego pisma „Przegląd Poznański,” przekazywał informacje o sytuacji w Poznaniu RWE i Głosowi Ameryki. Od 22 X 1986 członek Wielkopolskiej Rady NSZZ „S”. 1986–1988 robotnik w prywatnej Pracowni Ceramicznej w Poznaniu. 14 V 1987 ukarany grzywną przez kolegium ds. wykroczeń za udział w niezależnej manifestacji 1 V. W 1988 członek Społecznego Komitetu Obchodów 1 V, zatrzymany po zgłoszeniu do Urzędu Miejskiego w Poznaniu prośby o zgodę na niezależną manifestację. 22–23 VIII 1988 uczestnik strajku w HCP. Od X 1988 w TZR, kierownik Regionalnego Ośrodka Konsultacyjno-Informacyjnego TZR.

1989–1990 członek TZR, 1989–1993 prezydium i wiceprzew. ZR. 1989–1990 członek KO w Poznaniu. 1990–1995 członek ZR, delegat na WZD Regionu Wielkopolska i KZD. W 1990 członek Wojewódzkiej Komisji Kwalifikacyjnej ds. weryfikacji b. funkcjonariuszy SB w Poznaniu, od 17 IV 1990 z Mirosławem Rozbickim przew. Społecznej Rady ds. Policji przy NSZZ Funkcjonariuszy MO, zaangażowany w tworzenie NSZZ policjantów w woj. poznańskim. 1990–1992 przedstawiciel ZR w Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Rady Miejskiej Poznania. 1994–2001 dyr. ds. marketingu, dyr. generalny kilku spółek. W 1997 członek-założyciel AWS w Poznaniu, (wiceprzew. komitetu organizacyjnego, od 1998 wiceprzew. Zarządu Regionalnego AWS). 2001–2004 sekretarz Międzyzakładowej Komisji „S” w Urzędzie Miasta Poznania, inspektor ds. ochrony osób i mienia w gospodarstwie pomocniczym Urzędu Miasta Poznania Pozserwis. W 2005 członek komitetu organizacyjnego Partii Centrum. 2005–2006 zatrudniony w Agencji Wspierania Inicjatyw Gospodarczych w Poznaniu. 2006–2014 prace dorywcze. Od 2014 współpracuje z firmą zajmującą się techniczną obsługą nieruchomości i inwestycji.

Odznaczony Medalem Regionu Wielkopolska NSZZ Solidarność (2010).

28 XII 1981 – 16 IV 1984 rozpracowywany przez Wydz. V KW MO/WUSW w Poznaniu w ramach KE krypt. Wiesław; 16 IV – 12 IX 1984 przez Wydz. V WUSW w ramach SOR krypt. Kamerton; 25 IX 1984 – 16 VIII 1985 przez Wydz. V WUSW w ramach KE krypt. Drukarz.

 

Barbara Fabiańska/Przemysław Janiszewski

Poznań, Region Wielkopolska

Opcje strony

do góry