Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Chrzanowski Aleksander Kazimierz

Aleksander Kazimierz Chrzanowski, ur. 1 IX 1939 w Lublinie. Wykształcenie zasadnicze zawodowe.

1967-1971 pracownik WSK PZL Świdnik, 1971 – 31 XII 1997 pracownik fizyczny Fabryki Maszyn Rolniczych Agromet w Lublinie (od I 1990 Sipma SA). Członek Oddziałowej Rady Zakładowej ZZ Metalowców.

W VII 1980 współorganizator strajku w Agromecie, w VIII 1980 przewodniczący KS. Od IX 1980 w „S”, przewodniczący Komitetu Założycielskiego, następnie KZ, 10 IX 1980 – V 1981 członek założyciel Międzyzakładowego Środkowo-Wschodniego Komitetu Założycielskiego „S” z siedzibą w Lublinie (później MKZ Regionu Środkowo-Wschodniego). W 1981 delegat na I WZD Regionu Środkowo-Wschodniego, następnie na I KZD, członek KK.

Po 13 XII 1981 opublikowano jego oświadczenie potępiające tzw. ekstremistyczny nurt w „S”. W 1983 współzałożyciel reżymowych związków zawodowych, XII 1983 – 1985 przewodniczący NSZZ Pracowników w Agromecie.

Marcin Dąbrowski

Opcje strony

do góry